fbpx

Otsing

Avaldatud 09.12.2021 | 09.03

Eesti Kunstimuuseum uuendas koostöölepet Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga

Koostööleppe allkirjastamine. Foto: Karel Zova

Detsembri algul allkirjastasid Eesti Kunstimuuseum ja Kadrioru Saksa Gümnaasium Kadrioru kunstimuuseumis koostööleppe muuseumitundide ja partnerlussuhete uuendamiseks ja jätkamiseks.

Neljapäeval, 02. detsembril allkirjastasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor Imbi Viisma ja Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme koostöölepingu uuendatud variandi partnerlussuheteks 2021/2022. kuni 2024/2025. õppeaastal.

Koostöö raames pakub kunstimuuseum õpilastele üldajaloo ja kunstiajaloo ainekavadega tihedalt seotud muuseumitunde, mille loomisele saavad aineõpetajad kaasa rääkida. Muuseum võimaldab koolil läbi viia ka mitmesuguseid projektipäevi nii barokklossis kui ka Kadrioru pargis, lisades loodusõpetuse teemad algkoolile. Samuti alustatakse koostööd kunsti vaatlemisel põhineva saksa keeleõppe tunni loomiseks. Muuseumi eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele õpilastele soodsat võimalust omandada ajaloo- ja kunstiharidust Eesti seisukohalt tähtsas originaalkunsti ekspositsiooniga Kadrioru kunstimuuseumis. Kadrioru kunstimuuseum pakub oma jätkuvat tuge ka KSG gümnaasiumiõpilase uurimustöö ja põhikooli loovtööde juhendamisel.

Muuseum hoiab KSG pedagooge Eesti Kunstimuuseumi filiaalides toimuvaga kursis ning pakub neile enesetäiendust, aga ka võimalust oma tähtpäevadel kohtuda justnimelt lossis. Juba aastaid toimiv koostöö toetab igati formaalõpet koolis ning võimaldab mõlemal partneril anda kiiret ja väärtuslikku tagasisidet.