fbpx

Otsing

Avaldatud 31.10.2022 | 15.52

Eesti Kunstimuuseumi kirjastuselt on ilmunud uued raamatud

Uued teosed Eesti Kunstimuuseumi kirjastuselt. Foto: Eesti Kunstimuuseum

Eesti Kunstimuuseumi kirjastuselt on ilmunud kaks uut raamatut, millest esimene käsitleb neitsi Maarja kujutamist keskaegse Liivimaa kunstipärandis ja teine tutvustab Eesti Kunstimuuseumi kogude kujunemislugu alates muuseumi asutamisest 1919. aastal kuni 1944. aastani.

Raamat „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ on pühendatud neitsi Maarjale ja tema kujutamisele keskaegse Liivimaa kunstis ja visuaalkultuuris. Raamatu teljeks on neitsi Maarja elulugu, mida esitatakse nii Eesti kui ka Läti kirikute ja muuseumide kogudesse kuuluvate uhkete Põhja-Saksa ja Madalmaade altariretaablite, pühakujude, maalide ja väiksemate arheoloogiliste esemete kaudu. Igaühel neist on oma elukäik ja rännak ajas – ajaloolise Liivimaa pühakodadest pärit kunstiteoste elukulg on tihedalt seotud meie ajalooga. Rikkalikult illustreeritud raamatusse on koondatud üle viiekümne neitsi Maarjat ja tema peret kujutava keskaegse teose ja eseme. Raamat on objektikeskne: teoseid tutvustatakse fotode kaudu ja neid saadavad kunstiajaloolised tekstid, milles seletatakse kujutatu tähendusi ning esitletakse lühidalt objektide elulugu. Raamatu on kirjutanud dr Merike Kurisoo, kes on Eesti Kunstimuuseumi filiaali Niguliste muuseumi kuraator-programmijuht. Tema põhilisteks uurimishuvideks on kesk- ja varauusaegne kirikukunst ning sakraalkunsti ja -objektide elulugu ja (re)kontekstualiseerimine. Raamatu on kujundanud Tuuli Aule.

Teine ilmunud raamat kuulub Eesti Kunstimuuseumi arhiivis säilitatavaid materjale tutvustavate väljaannete sarja. Järjekorras kuues sarja raamat „Käpikust Kölerini. Eesti Kunstimuuseumi kogud 1919–1944“ käsitleb seni avaldamata arhiiviallikatele toetudes muuseumi kogude kujunemise ajalugu. Missugused olid kõige esimesed kunstiteosed Eesti Kunstimuuseumi kogus? Kuidas sattus muuseumisse Pärsia sõjavarustus? Milliseid teoseid osteti sõjaeelsetelt väliskunsti näitustelt? Juttu tuleb nii praegu kunstimuuseumile kuuluvatest teostest kui ka neist, mis on nüüdseks leidnud koha teistes muuseumites, kadunud või hävinud. Nendel ja paljudel teistel teemadel saab lugeda käesolevast arhiiviväljaandest, milles iga teost või eset tutvustavat artiklit saadab ka selle foto. Raamat esitleb ligi pooltsada Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvat või kuulunud värvikat ja eriskummalist teost ning nende muuseumisse jõudmise lugu. Raamatu autorid on Eesti Kunstimuuseumi arhiivi juhataja Ulrika Jõemägi, peavarahoidja Kersti Kuldna-Türkson ja graafikakogu hoidja Kristiina Tiideberg. Raamatu on kujundanud Külli Kaats.

Tutvu raamatutega muuseumi e-poes