fbpx

Otsing

Avaldatud 23.03.2020 | 09.51

Eesti Kunstimuuseumi õppematerjalid nii õpilastele kui täiskasvanutele on kättesaadavad veebis

Noored Kadrioru Kunstimuuseumis. Foto: Yulia Bogacheva. Eesti Kunstimuuseum

Eesti Kunstimuuseumi haridustöö kuraatorid on aja jooksul loonud kasulikke õppematerjale, millest mitmed on nüüd kättesaadavad muuseumide filiaalide uuel kodulehel. Õppematerjalide rubriigist leiavad tundide ettevalmistamisel tuge eelkõige kunsti-, ajaloo- ning ühiskonnaõpetuseõpetajad, aga ka geograafia-, loodusõpetuse-, keemia- ja füüsikaõpetajad. 

Üks neist on mahukas haridusprojekt Eesti kunsti Digisild. Eesti Kunstimuuseumi haridusspetsialistide, kuraatorite ja koguhoidjate loodud komplektis saab video vahendusel tutvuda eesti kunstnike loomingu ja muuseumide püsiekspositsioonidega, täita töölehti ja vastata küsimustele.  

Projekt „Eesti Kunsti Digisild“ koosneb 20 lühivideost ja neid saatvatest töölehtedest. Videotes tutvustavad Eesti Kunstimuuseumi kuraatorid ja koguhoidjad Eesti kunstilugu ja Eesti Kunstimuuseumi kogu ‒ üht olulisemat kunstikogu Eestis. Töölehed aitavad mõista ja mõtestada esitatud teemasid ning loovad võimaluse lisategevusteks.  

Digisilla materjalid hõlmavad erinevaid teemasid, kattes lisaks kunstile ka erinevate ajastuste ühiskonna toimimist ning kunsti seotust teiste eluvaldkondadega. Kadrioru kunstimuuseumi koguga seoses saab tutvuda 17.‒19. sajandi kunsti ja ühiskonnaga erinevate teemade ja valdkondade kaupa. Niguliste muuseumi teemaplokk tutvustab Niguliste kiriku arhitektuuri ja keskaja kunsti ühes tollase maailmapildiga ning erinevaid keskajal tegutsenud meistreid. Adamson-Ericu muuseumi ja Kumu kunstimuuseumi videod tutvustavad 18.‒20. sajandi eesti kunsti. 

Videod ja töölehed on suunatud põhikooli kolmandale astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele eesmärgiga pakkuda õpilastele harivaid kunstiteadmisi. Samas on need heaks kultuurseks vahepalaks ka täiskasvanutele. Videotes näidatud teoseid eksponeeritakse Eesti Kunstimuuseumi filiaalides: Niguliste muuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. 

Lisaks Digisillale pakub õppematerjalide rubriik huvitavaid loovülesandeikoduõppe täiendamiseks ja ka põnevaks vahelduseks ning ekraanivabaks ajaveetmiseks pere ja sõpradega. Kumu kunstimuuseumi teemalehel saab näiteks täita töölehte “Võlujälg” ja tutvuda lindude-loomadega „Varamu“ püsiekspositsiooni põhjal. Ülesanded, mis seotud Gordon Matta-Clarki näitusega, selgitavad aga ruumi ja arhitektuuri ning tänavakunsti olemust. 

Eesti Kunstimuuseumi haridus- ja publikuprogrammide arendusjuht Signe Siim kirjeldab digimaterjale kui alternatiivset võimalust kunstihariduseks. “Eesti Kunstimuuseumil on varasalves kunstiteadlaste ja haridustöö kuraatorite loodud väärt materjali, mida meie uus koduleht võimaldab hästi välja tuua ja mugavalt kasutada. “Eesti kunsti Digisilla veebimaterjalid on suurepärane võimalus kasutada juba olemasolevatmis omandanud uutes oludes suurema tähtsuse. Valik vahetuvate näituste tarvis tehtud muuseumitunni töölehti on nüüd prinditavana kodulehelPüüame leida teisigi võimalusi, kuidas eriolukorra tõttu suletud näitusi tuua igas eas publikuni. Valmistame ette videotuure näitustel ning uusi e-tundeLähiajal on plaanis Adamson-Ericu muuseumi veebilehele lisada põhikooli II astmele suunatud e-kunstitund Olev Subbi näitusest. Kumu kunstimuuseumi haridustöö kuraatorid on välja töötamas Vello Vinna näituse e-materjale kõikidele kooliastmetele,” avab Signe Siim edasi plaane. Koostöös muuseumiühingu ja teiste muuseumidega lisatakse valmivaid e-õppe materjale ka e-koolikotti, mida haldab Innove. 

Eesti Kunstimuuseumi kogudes ja püsiekspositsioonides asuv kunstipärand on suures osas kättesaadav ka veebis, muuseumi Digikogus aadressil: digikogu.ekm.ee. Eesti Kunstimuuseum julgustab õpetajaid ja õpilasi seda kasutama.  

Eesti kunsti Digisild: https://ekm.ee/eesti-kunsti-digisild/  

Muud õppematerjalid on leitavad Kumu kunstimuuseumiKadrioru kunstimuuseumiNiguliste muuseumi ja Adamson-Ericu muuseumi kodulehel.