fbpx

Otsing

Avaldatud 09.07.2020 | 12.49

Eesti Kunstimuuseumi Sihtasutus kinnitas uue nõukogu ja nõukogu esimehe

Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige Sirje Helme (PhD) Kumus. Foto: Kristina Õllek

Eesti Kunstimuuseum läks varasemast riigimuuseumi staatusest üle riigi poolt asutatud sihtasutuseks 2016. aasta juunikuus. Koos asutamisotsusega määrati ka sihtasutuse nõukogu liikmed. Seoses nõukogu esimese koosseisu nelja-aastase ametiaja lõppemisega määrati hiljuti ametisse Eesti Kunstimuuseumi uus nõukogu.

Varasemalt nõukogu koosseisu kuulunute seast kinnitati 2. juulil toimunud koosolekul taas ametisse neli nõukogu liiget:

  • ettevõtja ja MTÜ Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi juhatuse esimees Enn Kunila,
  • riigiametnik ning endine Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene,
  • advokaadibüroo COBALT esindaja Liina Linsi,
  • hinnatud kunstiajaloolane ning Tartu Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor Jaak Kangilaski.

Uue liikmena ühines sihtasutuse nõukoguga praegu ametisolev Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits, kes ühtlasi valiti nõukogu uueks esimeheks. Lisaks nõukogu esindamisele korraldab nõukogu esimees selle tegevust ning juhatab nõukogu koosolekuid.

Lisaks nõukogule kuulub sihtasutuse juhtorganite hulka nõukogu poolt ametisse nimetatud Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige Sirje Helme, kes tegeleb sihtasutuse igapäevase juhtimise ja esindamisega muuseumi peadirektori ülesannetes.

Viieliikmeline sihtasutuse nõukogu kavandab vastavalt põhikirjale sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogu kohtub keskmiselt 6 korda aastas.