fbpx

Otsing

Avaldatud 02.04.2020 | 09.35

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste eriväljaanne ootab artikliettepanekuid

Ajakiri Eesti Kunstimuuseumi Toimetised ootab käesoleva aasta 1. maiks artikliettepanekuid 2021. aastal ilmuva erinumbri jaoks, mis põhineb Kumu kunstimuuseumi konverentsil „Naiskunstnikud Balti- ja Põhjamaade muuseumides“.​

Laekunud artikliprojektide hulgast teeb ajakirja toimetuskolleegium valiku hiljemalt 1. juuniks. Artikli käsikirju oodatakse 1. oktoobriks 2020. Käsikirjad avaldatakse positiivse eelretsensiooni korral.

Alates 1970. aastatest on kogu maailmas üha rohkem tähelepanu pööratud naiskunstnike rollile ja nähtavusele nii kunstiajaloos kui ka kaasaegse kunsti väljal. Mitmesugustel ajaloolistel ja kunstimaailma dünaamikat kujundanud põhjustel on naiskunstnike looming võrreldes meestega sageli tagaplaanile jäänud või on seda kõrvaliseks peetud. Praeguseks on algatatud terve hulk naiskunstnike loomingut käsitlevaid uurimisprojekte, korraldatud näitusi ja konverentse ning avaldatud akadeemilisi publikatsioone ja katalooge, kuid muutused toimuvad kunstimaailma institutsionaalsetes struktuurides eri moel ja kiirusega.​

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste erinumbri eesmärk on keskenduda Balti- ja Põhjamaade kunstimuuseumidele ning vaadelda võrdlevalt naiskunstnike osakaalu nende kollektsioonides, analüüsida kogude täiendamise strateegiaid ja püsiekspositsioonide muutunud struktuure ning tutvustada neis muuseumides korraldatud näitusi ning läbi viidud uurimisprojekte.​

Oodatakse artikleid, mis keskenduksid esmajoones (kuid mitte ainult) järgmistele küsimustele:​

– milline on naiskunstnike osakaal muuseumikogudes ning kuidas peetakse naiskunstnikke silmas kogude täiendamisel?​

– kuidas leiab ja käsitleb muuseum „kadunud“ naiskunstnikke?​

– kas ja kuidas on muutunud muuseumide püsiekspositsioonide struktuur seoses naiskunstnike lisandumisega?​

– millised uurimis- ja näituseprojektid on mõjutanud muuseumikogude ja -ekspositsioonide sisemisi hierarhiaid?​

– kas, milleks ja kuidas teha ainult naiskunstnikele keskenduvaid näitusi?​

– kuidas kujundab muuseum naiskunstnike positsiooni kunstiajaloos ja kaasaegse kunsti väljal?​

2021. aasta erinumbri toimetaja on Anu Allas ja väljaande peatoimetaja Ivar-Kristjan Hein. Artiklite ettepanekud (1 – 2 lehekülge) ja kaastööd palutakse saata meiliaadressil .

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised on kord aastas ilmuv ja eelretsenseeritav teadusajakiri. Ajakirjas avaldatakse kunstiteaduslikke ja visuaalkultuurialaseid originaaluurimusi, sh muuseumi konverentside ettekandeid, kogusid ja näitusi puudutavaid tekste. Illustreeritud ajakiri ilmub mitmekeelsena (eesti- ja inglis-/saksakeelne) ning sell on rahvusvaheline toimetuskolleegium.