fbpx

Otsing

Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online (2016–2020)

„Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online“ (2016–2018) on programmi „Loov Euroopa“ toetatud projekt, milles lisaks Eesti Kunstimuuseumile osalevad partneritena Arton Foundation Poolast (projekti liider), Luca School of Art Belgiast ja Office for Photography Horvaatiast.

Kaheaastase projekti eesmärk on suurendada Eesti, Poola, Belgia ja Horvaatia 20. sajandi teise poole avangardkunsti kohta käiva info leitavust ja kättesaadavust ning seeläbi tõsta avalikkuse teadlikkust eksperimenteerivamate kunstisuundade osas. Samuti on eesmärk edendada eriala professionaalide oskusi digitehnoloogia kasutamisel seoses oma valdkonna vahendamisega avalikkusele.

Projekti kodulehekülg

Projekti käigus luuakse digitaalne andmebaas, kuhu koonduvad projektis osalevate mäluasutuste arhiivides ja kollektsioonides olevad 20. sajandi teise poole avangardkunsti teosed ja arhiivimaterjalid. Andmebaas pakub võimaluse asetada selle perioodi eri riikide avangardkunsti kulg laiapõhjalisemasse ajaloolisse ja geograafilisse konteksti ning loob eeldused kunstiloolisteks analüüsideks ja võrdlusteks. Samuti suurendab loodav andmebaas võimalusi riikidevaheliseks koostööks, akadeemilisteks diskussioonideks ja näitusteks.

Eesti Kunstimuuseumi kogust on andmebaasi kaasatud ligi 500 teost, mis on varustatud kvaliteetsete reproduktsioonide ja konteksti avavate kirjeldustega. Teoseid ja ajastut avavate tekstide koostamiseks kutsuti kokku Teise maailmasõja järgse kunsti tundjatest koosnev uurimisgrupp, mille koosseisu kuuluvad Eesti Kunstimuuseumist Anu Allas, Liisa Kaljula, Elnara Taidre, Eda Tuulberg, Madli Mihkelson, Triin Tulgiste ja Ragne Soosalu. Samuti kuuluvad uurimisgruppi Tõnis Tatar (Tartu Ülikool), Andreas Trossek (KUNST.EE) ja Anna-Liisa Laarits. Projekti Eesti-poolne koordinaator on Annika Räim, assistent Liisi Raidna.

Andmebaas on avalik ja veebis kõigile huvilistele kättesaadav.

Projekti vältel viiakse läbi ka andmebaasi kasutamise õpituba ning selle tulemusena valmib näitus, tutvustamaks andmebaasi sisu.

Toetajad: Eesti Kultuuriministeerium