fbpx

Otsing

Avaldatud 21.12.2022 | 09.02

Ilmunud on Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste uus number

Äsja ilmunud ajakiri kannab numbrit 12 [17] 2022 ning alapealkirja „Uurimusi Eesti Kunstimuuseumi kogudest II“. Ajakirjanumbri koostamisel oli aluseks Eesti Kunstimuuseumi koguhoidjate, kuraatorite ja konservaatorite teadustöö muuseumis.

Tavaliselt kajastub muuseumitöö uurimuslik sisu näitustel ja neid saatvates kataloogides, kuid jääb seal tihtilugu tagaplaanile ega paista niivõrd tugevalt silma kui uurimuslikule teemale pühendatud artiklis. Käesolevas numbris avaldatud artiklid kajastavad koguhoidjate, kuraatorite ja konservaatorite uurimisteemasid, mis neile kõige suuremat huvi pakuvad, mõnel juhul on kirjutaja teda köitva teemaga tegelenud süvitsi aastakümneid.

Kindlasti ei paku toimetiste seekordne number läbilõiget kõigist muuseumis toimunud või praegu aset leidvatest teadusprojektidest, kuid annab üksikute näidetega hea ülevaate muuseumi jaoks olulistest uurimissuundadest, kajastades baltisaksa kunsti- ja kultuuripärandi, esimeste professionaalsete eesti kunstnike loomingu, Esimese ja Teise maailmasõja vahelise perioodi modernismi ning nõukogude aja kunstipärandi uurimist muuseumis.

Numbri toimetaja on Ivar-Kristjan Hein. Artiklite autorid on Mari-Liis Krautmann, Triin Kröönström, Mai Levin, Alar Nurkse, Kadi Polli ja Elnara Taidre.

Numbri täpsema tutvustuse leiab siit.

Ajakiri Eesti Kunstimuuseumi Toimetised on müügil muuseumipoodides ja e-poes.