fbpx

Otsing

Avaldatud 14.08.2020 | 09.40

Ilmunud on Läänemere regiooni kirikukunsti käsitlev kogumik

Kogumik „Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region.“ Foto: Eesti Kunstimuuseum

Äsja ilmus tuntud Saksamaa kirjastuses Michael Imhof Verlag Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Niguliste muuseumis 2017. aastal toimunud teaduskonverentsi ettekannete artikleid koondav kogumik „Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region.“ Niguliste muuseumi kuraatori Merike Kurisoo (PhD), Krista Kodrese ja Ulrike Nürnbergi koostatud raamat koondab 14 teadusartiklit tunnustatud Põhja-Euroopa kunstiajaloolastelt.

Teaduskogumiku artiklid vaatlevad materiaalseid ja tseremoniaalseid kirikupraktikaid 16.–17. sajandi Läänemere regiooni evangeelsetel aladel. Raamatu põhifookus on kirikukunsti ja sakraalruumi muutuval tähendusel ja kasutusel varauusaegses Läänemere-ruumis luterluse esimesel sajandil. Artikleid ühendavaks võtmemõisteks on Mitteldinge ehk vahepealsed asjad, kirikuruumis olevad materiaalsed esemed ja nende tähendus. Artiklites vaadeldakse varauusaegse materiaalse ja visuaalse kirikukultuuri tähendust luterlikus teoloogias, kuid põhifookuses on luterlusele ülemineku protsessi kajastumine erinevates piirkondades ning muutunud praktikate peegeldumine kirikuruumide ümberkorraldamises ja kirikukunsti kasutuses. Kogumikus on ka kolme Eesti kunstiteadlase, Krista Kodrese, Merike Kurisoo ja Anu Männi artiklid.

Kogumik baseerub Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli ja Böckler-Mare-Balticum-Stiftungi (Saksamaa) koostöös 2017. aasta lõpus toimunud rahvusvahelise teaduskonverentsi „Vahepealsed asjad? Materiaalsed ja rituaalsed praktikad Läänemere regiooni 16. ja 17. sajandi luteriusu kirikutes“ ettekannete artiklitel. Raamat on Böckler-Mare Balticum-Stiftungi poolt toetatud Läänemere piirkonna vanemale kunstiajaloole keskendunud sarja „Edition Mare Balticum“ kolmas väljaanne.

Rohkem infot kogumikust siin.