fbpx

Otsing

Avaldatud 21.10.2022 | 15.28

Kumu kunstimuuseumis jagati jätkusuutliku muuseumi kogemusi

Rohelise muuseumi koolitus Kumu kunstimuuseumis. Foto: Eesti Kunstimuuseum

19. oktoobril toimus Kumus Rohelise muuseumi koolituspäev, kus Eesti muuseumitöötajatele tutvustati valdkonnaspetsiifilisi keskkonnamõjude ja jätkusuutlikusega seotud teemasid. Neljaosalist koolitust korraldavad Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja ICOM Eesti ning selle fookuses on olulisemad muuseumite kestlikkusega seotud teemad.

Kumus oli fookuses muuseumihoonete igapäevane haldamine, energiatõhusus, jäätmete kogumise küsimused, aga ka muuseumis korraldavate ürituste jalajälg. Eesti Kunstimuuseumi keskkonnahoiu töögrupi liikmed Karin Vicente, Valmar Pappel ja Aleksander Meresaar jagasid kolleegidega EKMi kogemusi keskkonnategevuste arendamisel, sealhulgas nii näituste korraldamise kui ka sihtrühmade kaasamise teemadel.

Eesti Kunstimuuseum (EKM) on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevustest tulenevat keskkonnamõju, et panustada ühiskonna sotsiaalsesse, keskkonnaalasesse ja kultuurilisse heaolusse. EKM on keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse valdkonnas Eesti muuseumimaastikul eeskujuks ja teerajajaks ning usub, et kogu kultuurivaldkond mängib tähtsat rolli jätkusuutlikkuse tagamisel ja teadvustamisel ühiskonnas. EKM-is tegutseb keskkonnahoiu töögrupp, mille peamisteks ülesanneteks on muuseumi arengukavast lähtuvalt keskkonnateadliku tegevuskava koostamine ja selle elluviimise juhtimine kõigis filiaalides.

Tutvu koolituse teemadega lähemalt siin.

Tutvu EKM kestliku muuseumi põhimõtetega siin.