fbpx

Otsing

Avaldatud 13.04.2021 | 13.44

Kumu kunstimuuseumis on valminud reiviteemaline näitus

Mark Leckey. kaader videoteosest Fiorucci Made Me Hardcore. 1999. Autori loal

Kumu 5. korrusel on üles pandud näitus „Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel“, mis heidab pilgu reivile ja klubikultuurile ning nendega seotud subkultuuridele. Omaette kultuuriliseks nähtuseks kujunenud reivi vaadeldakse nii selle algusaja – 1980. ja 1990. aastate – kui ka tänapäeva kontekstis. Lisaks rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikele, nagu Jeremy Deller või The Otolith Group, on näitusele kaasatud ka legendaarne Berghaini uksehoidja Sven Marquardt.

Tegu on esimese reivi fenomeni käsitleva näitusega Eestis. Katusterminina koondab mõiste „reiv“ elektroonilise muusika peod, mida iseloomustab isetekkelisus ja kultuuriline iseseisvus. Näituse eesmärgiks on avada reivi poliitilist potentsiaali ja poeetilist terviklikkust: reivikultuur on alati peegeldanud sotsiaalseid protsesse ja reageerinud kehtestatud ühiskondlikule korrale või normidele vastuhaku ja eiramisega. Eksponeeritud teosed annavad sissevaate reivikultuuri mitmesugustesse avaldumisvormidesse, pakkudes välja eri kunstnike käsitlusi reivi kõrgehetkest 1980. aastate Londonis kuni praeguse klubikultuurini Berliinis. Samuti võetakse vaatluse alla reivi jõudmine Eestisse ning sellest võrsunud sündmused ja subkultuur.

Lisaks reivinähtuse tutvustamisele selle ajaloolises kontekstis võimaldab väljapanek kuraatori sõnul mõtiskleda hetkel aktuaalse teema – ööelukultuuri ja klubide tuleviku – üle pandeemia ja muutunud ühiskondlike olude kontekstis.

Näitus avatakse publikule muuseumide avanedes ning näitusega kaasneb ka reivinähtust tutvustav raamat.

Rohkem infot näituse kohta siin.