fbpx

Otsing

Avaldatud 18.05.2022 | 09.04

Kumu võõrustas Balti kunstiloole keskendunud rahvusvahelist seminari

Seminar Kumu kunstimuuseumis. Foto: Eesti Kunstimuuseum

Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös toimus Kumu kunstimuuseumis 13.–14. mail rahvusvaheline seminar “Sarnasus erinevuses. Balti regionaalse kunstiajaloo perspektiivid”, mis tõi kokku uurijad ja kuraatorid kõigist kolmes Balti riigist.

Üritus on üks Eesti Kunstimuuseumi uurimissuuna “Nõukogude aja kunsti regionaalne eripära Baltimaades ja seda kujundanud suhtlusvõrgustikud (2021–2025)” väljunditest. Peamiselt nõukogude perioodi kunstiga seotud teemasid käsitlevad diskussioonid kujunesid väga haaravaks, esitluste vahel tekkis mitmeid huvitavaid dialooge ja kokkupuutepunkte, aga ka viljakaid põrkumisi. Rahvusülese kunstiajaloo perspektiivide kaardistamine lõi pinnase uuteks uurimis- ja koostööprojektideks tulevikus, korraldajatel tekkis juba ka mõtteid edasiste ürituste ja ühistegevuste osas. Kõigi kuue arutelu teese ning osalejate lühibiograafiaid sisaldava voldiku saab alla laadida siit. Samalt lehelt leiab peagi ka seminari ettekannete ja paneeldiskussioonide salvestused.

Seminaril osalesid Liisa Kaljula, Adomas Narkevičius, Laine Kristberga, Inga Lace, Eglė Juocevičiūtė, Gregor Taul, Toms Kencis, Kädi Talvoja, Karolina Jakaitė, Mara Traumane, Linda Kaljundi, Laima Kreivyte, Jana Kukaine, Ingrid Ruudi, Alise Tifentale, Agne Narušyte, Annika Toots ning Ieva Astahovska, Maria-Kristiina Soomre, Andres Kurg ja Anu Allas.

Sündmuse peakorraldajateks olid kunstiteadlased Anu Allas ja Eda Tuulberg. Seminar toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.