Kunst ja reaalpoliitika

Kumu kunstimuuseumi neljas rahvusvaheline sügiskonverents
Kunst ja reaalpoliitika
26.–27. oktoober 2012 Kumu kunstimuuseum, Tallinn, Eesti

Programm

Eesti Kunstimuuseumi korraldatav rahvusvaheline konverents analüüsib poliitiliste otsuste ja külma sõja poliitika mõju muutustele kunstis Teise maailmasõja lõpust kuni 1970. aastate lõpuni. Konverents on osaks külma sõja aegse visuaalkultuuri ja poliitika suhteid käsitlevast sündmuste sarjast, kuhu kuuluvad ka Kumu kunstimuuseumis toimuv näitus „Mood ja külm sõda” ning osalus rahvusvahelises projektis „The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945″ Saksa Ajaloomuuseumi eestvedamisel.

Ehkki konverents keskendub suures osas Eesti probleemidele, on laiem eesmärk käsitleda/võrrelda poliitiliste otsuste tegelikku mõju visuaalkultuurile kogu Kesk- ja Ida-Euroopas. Kuigi nn sotsialismileeri maad olid oma kultuuripoliitikas erinevad ning Moskva poolt tehti Nõukogude Liidu erinevatele piirkondadele koguni erandeid, olid suured poliitilised mehhanismid ja meetodid siiski sarnased.

Külma sõja aegse kultuuripoliitika mõju ei tähendanud mitte ainult Nõukogude Liidu poolt läbi viidud ideoloogiliste suuniste täitmist, vaid ka Lääneriikide vastupropagandat. See oli kas otsene, seotud riiklike programmidega (USA näitused Moskvas), või kaudne (Lääne massikultuuri muutuv tähendus Kesk- ja Ida-Euroopa maades). Ka see sõltus oluliselt riikidevahelisest reaalpoliitikast. Konverentsi fookuses pole kunstiajalugu selle kitsamas mõttes, silmas peetakse laiemate ühiskondlike ja poliitiliste protsesside kaardistamist, mis on visuaalkultuurile otsustavat mõju avaldanud.

Seega on konverentsi huvi ühelt poolt suunatud poliitilistele ja psühholoogilistele mehhanismidele, mille abil kunsti suunati (NSV Liidus) ja mentaalsust töödeldi (Lääneriikide varjatud propaganda), ning teiselt poolt visuaalkultuuri aladele, mille kaudu on võimalik kõige otsesemalt jälgida nende mehhanismide tulemust – need on kunstialad, mida poliitika justkui otseselt ei kontrollinud ega käsutanud aga mis oma arengutes väljendasid kõige selgemalt ideoloogilise võitluse tagajärgi – disain, mood, unikaaltarbekunst, massikultuur jm. Seeläbi loob konverents olulise platvormi külma sõja aegsest poliitikast ja ideoloogiatest mõjustatud visuaalkultuuri käsitlemiseks.

Konverents on jagatud neljaks teemablokiks:

Reede, 26. oktoober
I Läänepoolne manipuleerimine – teadlik või mitteteadlik? Siinse kultuuri mõjutamise strateegiad
II Moskva poliitilised suunised. Piirid ja raamid

Laupäev, 27. oktoober
III Kultuuripoliitilised võnkumised. Kuidas kohalik võim manipuleeris kunstiga
IV Poliitilisest reaalsusest mõjutatud esemeline ja kujutav kunst

Konverentsi töökeel: inglise keel

Täiendav informatsioon ja registreerimine: Maria Jäärats maria.jaarats@gmail.com

Konverents on osa rahvusvahelisest näituseprojektist 30th Council of Europe Exhibition „The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945″. “. Näitus avatakse Saksa Ajaloomuuseumis Berliinis 17. oktoobril 2012 ning jätkub 2013. aastal Palazzo Reales Milanos, Kumu kunstimuuseumis Tallinnas ning Kaasaegse Kunsti Muuseumis Krakowis.

ue-culture-coe

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.