fbpx

Otsing

Avaldatud 15.04.2021 | 10.33

Kuraator Kerttu Männiste tutvustas rahvusvahelisel konverentsil Mikkeli muuseumit

Mikkeli muuseumi püsiekspositsioon põhineb J. Mikkeli kunstikogul. Foto: Eesti Kunstimuuseum

13. aprillil toimus Musée de Grenoble eestvedamisel virtuaalne ettekannetepäev „Isiklikust avalikuks. Väljakutsed ja strateegiad kaasaegse kunsti erakogude esitlemisel avalikes kultuuriinstitutsioonides“ , mille fookuses olid erakogud avalikes kunstiinstitutsioonides. Kuraator Kerttu Männiste ettekanne tutvustas Mikkeli muuseumi positsiooni Eesti Kunstimuuseumi kontekstis.

Konverentsil leidus nii üldistavamaid käsitlusi kunstivälja toimimisest, erakogude ja riiklike institutsioonide koostöö dünaamikatest ning juriidilistest, eetilistest ja metodoloogilisest väljakutsetest kui ka juhtumiuuringuid 20. sajandil  kujunenud silmapaistvate eakogude avamisest publikule ning transformatsioonist personaalsest jutustusest ja intiimsest ruumist avalikuks keskkonnaks.

Männiste ettekande esimene pool keskendus Johannes Mikkeli isikule, tema tegevusele kunsti kogumisel ning kollektsiooni iseloomule. Et tegu oli rahvusvahelise kuulajaskonnaga, leidsid Johannes Mikkeli kogu kujunemise kontekstis eraldi kirjeldamist kunsti (eriti vanema kunsti) kogumise eripärad Nõukogude Liidus, kus erakogumise traditsioon oli ideoloogilistel põhjustel katkenud ning kollektsionäärid moodustasid omalaadse subkultuur, kus kunstiteoste turuväärtuse asemel kehtis pigem huviväärtus. Ettekande teine pool tutvustas Mikkeli muuseumi koostööpõhimõtteid tänaste erakogujatega: muuseumi huvi nii kollektsiooni kui ka koguja enda isiku ja maailmavaate vastu, missiooni aidata uurida ja kontekstualiseerida erakogudes leiduvaid teoseid ning rikastada ja avardada vaatajate (aga ka erialaspetsialistide) kunstimälu ning teadlikkust kunstipärandist.

Ettekandepäev toimus näituse Giorgio Morandi. Luigi Magnani’s collection saateprogrammi raames.