fbpx

Otsing

Lennuk inspireerib!

Lennuk
Nikolai Triik (1884–1940)
1910
Tempera, pastell, grafiitpliiats, hõbe- ja pronksvärv;
paber, alusraam. 73,8 × 137,0 cm
EKM M 3438

Konservaator: Margit Pajupuu, graafika konservaator-restauraator,

Maali saab näha kolme Balti riigi koostöönäitusel „Vabad hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis“. Pärast näitust eksponeeritakse teost Kumu püsiekspositsioonis.

Nikolai Triik. Lennuk. 1910. Tempera, kriit
Nikolai Triik. Lennuk. 1910. Tempera, kriit

Kunstiteadlane E. Pihlak on kirjutanud:

„Triigi suurteoseks rahvamuistendeid elustavate tööde hulgas on kolmikmaal „Lennuk”. Algul kandis ta pealkirja “Kalevipoja Põhjasõit” ja oli kavandatud kolmeosalisena. 1. osa – Ärasõit. 2. osa – tsentrumis Sädemete saar ja 3. osa – midagi vaikset ja saladuslikku tähtedega.

Selles teoses on jälgitud kaudseid eeskujusid Roerichi viikingilaevades, Gallen-Kallela Kalevala lugudest ja norra saagade illustratsioonidest. Eepose kangelaslik külg on taandatud, Triiki on kõitnud esimeses järjekorras meelierutavad, silmale rõõmu pakkuvad elemendid – tähtedes ja põhjavalguses sillerdav sügavsinine taevakaar, laeva suur helkivpunane puri, meeste värvilised kilbid, hõbedaste harjadega kaharad lained.

Kui Triik need elemendid kokku liidab, oma kunstilise kujutuse teenistusse rakendab, on selles mõõdutunnet, maitset ja tasakaalu, mis kokku sünnitab kunstiteose – võimelise kuni tänapäevani vaatajat haarama.“

Tegu on dekoratiivmaali kavandiga, mille lõppresultaat oli kavandatud läbi viia seinamaali või mosaiigina.

Teos tuli konserveerimisse 2008 aastal. Maali konserveeris paberalusel kunstiteoste konservaator Margit Pajupuu

Hinnang objekti seisundile enne konserveerimist:

 • Vajalik on organiseerida kahjustusi ennetava säilimise ja eksponeerimise süsteem (klaas, tagapapp, dekoratiiv-raam).
 • Analüüsida objekti materjalide kahjustuste põhjusi:

a) värvivaringud kogu töö pinna ulatuses olid põhjustatud tempera sideaine kvaliteedi muutumisest ja värvikihtide omavaheliste sidemete nõrgenemisest (v.a punane puri);
b) vähenenud on adhesioon alusmaterjaliga;
c) valguskiirguse toimel on muutunud aluspaberi kvali-teet;
d) aluspaber on jäiga fikseeringu tõttu alusraamile defor-meerunud.

 1. Seisukord enne konserveerimist
  2. Seisukord pärast konserveerimist:
  3. Värvivaringud

4. Detail enne konserveerimist
5. Värvivaringud

 • Eeltoodu põhjal välja töötada konserveerimis-restau-reerimisplaan.

Uuringud:

 • UV

6. UV-valguses

 • Alusjoonistus infrapuna valguskiirtes. Alar Nurkse, Eesti Kunstimuuseumi maalikonservaator

7. Alusjoonistus infrapuna valguskiirtes

 • Paberikiud. Paberi koostises domineerivad puuvilla- ja linakiud. Kiud on lühikesed ja kahjustunud. Tannar Ruu-ben, Vantaa Kunsti- ja Disaini Instituut

8. Herzbergi meetodi abil värvunud kiud

 • Pigmendid. Värviproovide analüüsimisel tuvastati nii anorgaanilisi (ultramariin, tsinkvalge) kui ka orgaanilisi (in-digo, alisariin) pigmente. Orgaanilisi pigmente sisaldavad värvained on valguse toime suhtes väga tundlikud. Täite-ainena on kasutatud kriiti, baariumvalget, baariumkarbo-naati ja silikaatseid aineid. Sideaineteks on polüsahhariid (nt kummiaraabik) ja lisaks veel valguline aine (tempera värv). Signe Vahuri, Tartu Ülikooli Katsekoda
 • Spektri foto. Punase purje pigmendianalüüs: anorgaa-nilisi pigmente polnud võimalik tuvastada. Täiteaineteks on arvatavasti kriit ja mingid silikaatsed lisandid. Sideai-neks on polüsahhariid (kummiaraabik).

IR spektris on alisariinile omaseid jooni. Punast värvi and-vaks üheks koostisosaks võib olla alisariin. On olemas nii naturaalset kui ka sünteetilist alisariini. Naturaalne on pu-nane värvaine, mida saadakse madderi taime juurest. Seda on värvaine ja pigmendina kasutatud juba antiikajast. Sünteetiline alisariin (C14H8O4) valmistati esmakordselt 1868. aastal antratseenist. Signe Vahuri, Tartu Ülikooli Katsekoda.

10. Punase pigmendi IR spekter

 • Mikrolihvid. Värvikihi ristlõike määramine, proov vala-tud polüakrüülvaiku Technovit 2000LC

9. Ristlõige värvikihtidest

 • pH enne konserveerimist pH 3,9; peale konservee-rimist pH 6,3. Mõõtevahend Mettler-Toledo pH-meeter MP225.
 • 6. UV-valguses7. Alusjoonistus infrapuna valguskiirtes

Punase pigmendi IR spekter

 • 8. Herzbergi meetodi abil värvunud kiud9. Ristlõige värvikihtidestIII.

Konserveerimistööde kirjeldus:

 • Teose ümbrisraamist lahti monteerimine
 • Teose seisukorra dokumenteerimine ja pildistamine (UV, IP)
 • Uuringud (paberikiu seisund, pH, ligniin, kampol, pig-mendid)
 • Värvikihi ja irdunud värviosakeste profülaktiline kin-nitamine 0,5%-lise Klucel G-ga etanoolis, kasutades Ultra-sonic niisutajat

11. värvikihi profülaktiline kinnitamine

Klucel G on tselluloosi derivaat, HPC (Hydroxypropylsel-luloos) CH3CH2OHCH2O, hõlpsasti kleepuv liimaine on neutraalne ja pöörduv. Tugevalt vastuseisev bioloogilisele degradatsioonile. Ei ole mürgine, stabiilse pH-ga. Täielikult läbipaistev pärast kuivamist.

 • Objekti eemaldamine alusraamilt Ultrasonic niisutaja ja soojusega reguleeritava nn konserveerimispliiatsiga.

13. Teose eemaldamine alusraamilt

 • Kahest kokkuliimitud osast koosneva originaallehe liitekoha liimi lahtiporsutamine Ultrasonic niisutaja abil
 • Paberi pesemine Per Laurseni vaakumlaual

4. Teose pesemine vaakumlaual

 • Värvikihi ja irdunud värviosakeste kinnitamine vaakumlaual 0,5%-lise Klucel G-ga etanoolis
 • Paberis kvaliteetse keskkonna loomine kaltsium-hüdroksiidi lahuse abil
 • Paberi liimistamine 0,5%-lise želatiinliimistusega
 • Teose taustamine puhtast tselluloosist muuseumi kvaliteediga 2,8 mm papile

12. Taustamine

 • Pikaajaline reguleeritud pressimine viltide vahel
 • Värvikihi ja irdunud osakeste kinnitamine 10%-lise Acronal 300 D-ga. Acronal 300 D on akrülaadist, vinüülatsetaadist, vinüül-kloriidist valmistatud kopolümeerne dispersioon. Hea adhesioonivõime. Liimliited on tugevad ja vastupidavad vananemisele. Kuivanud kelme on painduv ja elastne
 • Lokaalsed toneeringud
 • Taustatud teose uue tugiraamiga toestamine
 • Teose monteerimine iluraami, kasutades muuseumi-klaasi Denglas plus ja tagakülje kaitseks pappi Nielsen Bainbridge, art. nr 187719, artcare archival foamboard. Filmoplast P teibiga kaetud plastikliistude paigaldamine õhuvahe tekitamiseks klaasi ja originaali vahele
 • Konserveerimisaruande koostamine

värvikihi profülaktiline kinnitamine

Taustamine

Teose eemaldamine alusraamilt

Teose pesemine vaakumlaual

Soovitused hoiustamiseks ja eksponeerimiseks:

Paberalusel segatehnikas teoste ideaalseks hoiustamis- ja säilitamistingimusteks oleks: temperatuur +18 kuni +20 °C, suhteline õhuniiskus (RH) pidevalt 50% ja valgustugevus 50 luksi.

15. Pärast konserveerimist

16. Taustatud teose tugiraamiga toestamine

Eesti Kunsti Toetusfondi abil konserveeritud teost eksponeeritakse Kumu püsiekspositsioonis. Koostatakse digitaalne konserveerimisaruanne, mida on võimalik edaspidi eksponeerida koos kunstiteosega.

 

—-

Kuigi konserveerimistööd on ammu lõppenud jälgime siiski huviga, kuidas maal edasi elab ja loovaid inimesi inspireerib.

Mõned näited:

Lennuk „PiparkoogiMaanial 2018“

Piparkoogi autor: Rene Haljasmäe (Piparkoogitaigen “Päts”, Eesti Pagari piparkoogiglasuur, Art Deco krunt ja Daily ART kullaleht, 3 mm köitepapil, 75 x 45 cm, 2018);

Šokolaadi kujundas: Pelle Kalmo

lennuk_piparkook
Lennuk_sokolaad_piparkook
Šokolaad, esikülg
Šokolaad, tagakülg

Lennukit on nähtud ka teleserjaali „PANK“ kujunduses.

Pank_lennuk2

Avaldatud 14 jaanuar 2019