fbpx

Otsing

Avatud töötoad. Kella 14.15–14.45

Töötubadesse registreerimise lingid leiate vastava töötoa tutvustuse juurest.
Toimumise päeval saab töötubadega liituda üksnes kohtade olemasolul.

 

Infopäeva töötubade ajakava
Muuseum   Töötoa nimi
  Sihtrühm   Asukoht Registreerimislink
Vabamu Vabadus kui meie suurim varandus (vene keeles) III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)
Hariduskeskuse üldateljee Osalen
Kumu kunstimuuseum Kuivnõela töötuba „Õrnad jooned“ III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)
Hariduskeskuse graafikaruum Osalen
Tartu Ülikooli muuseum 17. sajandi tudengikohver III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)
Hariduskeskuse keraamikaruum Osalen
Tartu Mänguasjamuuseum Liikuvad pildid Tartu Mänguasjamuuseumis II kooliaste (4.–6. klass) VIP-ruum Osalen
Mikkeli muuseum Ilus, elus meri! (vene keeles) Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
3. korrus, A-tiib, Puri Osalen
Eesti Meremuuseum Meri kohvris Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)
5. korruse näitusesaali ees Osalen

Vabadus kui meie suurim varandus (vene keeles)

III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

Töötoa käigus tehakse läbi kaks ülesannet Vabamu muuseumitunnist „Vabadus kui meie suurim varandus“, mis keskendub elulugude kaudu sõja, rahu, vabaduse ja vastutuse teemale, eesmärgiga suurendada vene emakeelega noore teadlikkust Eesti lähiajaloost ja ärgitada õpilaste kaitsetahet. Töötuba on vene keeles.

Märksõnad: ajalugu, ühiskonnaõpetus, sõja ja rahu küsimus, elulood, riigikaitse

Kuivnõela töötuba „Õrnad jooned“

III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

Töötoas tutvustatakse Kumu kunstimuuseumi näitusega „Läbi su silmaterade musta kuru“ kaasneva muuseumitunni loovtööd, mis on keskendunud kuivnõelatehnikale. Räägime põgusalt näitusel esindatud naisgraafikutest ja nende loomingust 1960. aastate Eesti kunstis toimunud arengute taustal. Iga osaleja saab katsetada kuivnõelatehnikas trükiplaadi ettevalmistust. Alternatiivina metallplaadile kasutame plastplaati, mis on pehme ja läbipaistev ning võimaldab võtta üksühele ettevalmistatud kavandi või kasutada kopeerimismeetodit. Töötoa tulemuseks on trükiplaat.

Märksõnad: graafika, kuivnõel, naisgraafikud, 1960.–1980. aastate Eesti kunst

Loe lisaks
näituse „Läbi su silmaterade musta kuru“ tutvustus

17. sajandi tudengikohver

III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

Tartu Ülikooli muuseumi töötoas tutvustame rahvusvahelise projekti raames valminud kohvermuuseumi 17. sajandi erinevate teemade tutvustamiseks. Töötoa raames tutvume kohvri sisuga ja tutvustame selle juurde valminud näidisülesandeid. Praktiliselt teeme läbi ülesande ajaloolise kaardi ja kirjaga.

Märksõnad: uusaeg, haridus, 17. sajand, ajaloolised kaardid, religioon, kirjandus, eesti kirjakeele kujunemine

Liikuvad pildid Tartu Mänguasjamuuseumis

II kooliaste (4.–6. klass)

Tartu mänguasjamuuseumis leiab nii väike kui suur üles oma mängulise külje. Tule avastama!
Töötoas tutvume selliste vanade mänguasjadega, millega saab pilte liikuma panna.
Seejärel tutvume tänapäevaste käepäraste animeerimise vahenditega ja loome koos liikuvaid pilte. Töövahendiks on nutitelefon.
Töötoas tutvustame Tartu muuseumide külastamise pakette, mida on hea kasutada huvitavate klassiekskursioonide korraldamiseks.

Märksõnad: mäng pole ainult väikestele, vanad mänguasjad, liikuvad pildid, loovtegevus nutitelefoniga, paketid klassiekskursioonideks

Loe lisaks
animapäev Tartu Mänguasjamuuseumis

Ilus, elus meri! (vene keeles)

Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
August Künnapu (1978). Oktoober. Detail. 2018. Akrüül. Tiit Pruuli kogu

Mikkeli muuseumi töötoas meisterdame mustriga kaunistatud paberlaevukesi ning seame need ujuma mereteemalisse installatsiooni. Tutvustame lühidalt näituse „Purjed heisata! Tiit Pruuli kunstikogu“ muuseumitundi „Ilus, elus meri“ ning loodushoiu mängu, kus selgitame välja, mis objektid sobivad veekogusse ning mis mitte. Töötuba toimub vene keeles.

Märksõnad: Eesti kunst, meremaal, perspektiiv, loodushoid, toiduahel, ilmakaared, kompass, värvitoonid

Loe lisaks
muuseumitunni „Ilus, elus meri“ tutvustust
Живое прекрасное море
Поднять паруса! Художественное собрание Тийта Пруули

Meri kohvris

Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)

Kui õpilased ei saa muuseumisse tulla, tuleb muuseum kooli või lasteaeda. Millist sisu ja tegevusi võimaldab „muuseum kohvris“ tunni formaat, mis on selle plussid? Vaatame ja uurime Eesti Meremuuseumi hariduslike kohvrite sisu, milles leidub nii meremeeste ellu kuuluvaid esemeid kui ka vanade kaartide ja merest leitu koopiaid. Mõtleme koos, milliseid merelisi teemasid ja esemeid sooviksid õpetajad ja lapsed veel näha kohvrist välja tulemas. Eestikeelne töötuba.

Märksõnad: muuseumitunnid, muuseum kohvris, esemed kogudest, meri, meremehed, merearheoloogilised leiud

Loe lisaks