fbpx

Otsing

Muuseumitöötaja stipendium

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi eesmärk on kaasa aidata kunsti arengule Eestis ja selle populariseerimisele Eesti elanike seas, Eesti kunsti tutvustamisele välismaal, sealhulgas toetada Eesti Kunstimuuseumi näituste korraldamist välismaal ning aidata arendada Eesti Kunstimuuseumi tegevust. Koondades avatud mõttelaadiga kultuurisõpru, kes on huvitatud kaasa aitama Eesti Kunstimuuseumi kogude kasvule ja muuseumide arengule ning Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu arendamisele ja toetamisele, asutab Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts Muuseumitöötaja stipendiumi.

Statuut

1. Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi 2015. aasta 29. septembril asutatud Muuseumitöötaja stipendiumi (edaspidi: stipendium) eesmärk on toetada Eesti Kunstimuuseumi töötajate erialast enesetäiendamist ning innustada neid uuteks tööalasteks saavutusteks Eesti Kunstimuuseumis.

2. Stipendium määratakse igal aastal seltsi juhatuse otsusega avaliku konkursi korras laekunud kandidaatide hulgast ühele Eesti Kunstimuuseumi töötajale.

3. Stipendiumi saajal peab olema stipendiumi väljakuulutamise päevaks vähemalt kolmeaastane tööstaaž Eesti Kunstimuuseumis mistahes tegevusvaldkonnas või ametikohal.

4. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja Eesti Kunstimuuseumi kodulehel https://kunstimuuseum.ekm.ee/ rubriigis „Kunstisõbrad“ ning tehakse teatavaks Eesti Kunstimuuseumi töötajate uudiskirjas.

5. Stipendiumi nominentide esitamine või stipendiumile kandideerimine toimub jooksva aasta 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini ning selleks tuleb esitada seltsi juhatusele motiveeritud ettepanek aadressil selts@prpartner.ee.

6. Stipendiumi väljamakse summa on 2000 € (kaks tuhat eurot).

7. Stipendiumitunnistus antakse stipendiaadile üle igal aastal Eesti Kunstimuuseumi sünnipäeval, 17. novembril.

8. Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts ei sea stipendiaadile piiranguid stipendiumi kasutamise osas erialaste teadmiste või oskuste omandamisel, reisimisel, kontaktide vahetamisel, erialase raamatukogu täiendamisel vms.

9. Stipendiumi saamisega kaasneb stipendiaadil võimalus osaleda järgmisel kalendriaastal seltsi kunstireisil, enda reisikulud katab stipendiaat ise.

10. Seltsi asutajad, liikmed, juhtimis- või kontrollorgani liikmed, viimase kaheteistkümne kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikud või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed ega nimetatud isikutega seotud isikud ei saa olla stipendiumi nominentideks.

Stipendiaadid

2023 stipendiaat

Triin Tulgiste-Toss

Kumu kunstimuuseumi kuraator Triin Tulgiste-Toss

 

2022 stipendiaat

Mari Kangur

Kumu kunstimuuseumi direktori abi Mari Kangur

 

2021 stipendiaat

Kersti Koll

Adamson-Ericu muuseumi kuraator-koguhoidja Kersti Koll 

2020 stipendiaat

Eha Komissarov

Kumu kunstimuuseumi programmijuht-kuraator Eha Komissarov.

 

2019 stipendiaat

Anu Allikvee

Kadrioru kunstimuuseumi ja Mikkeli muuseumi kuraator-koguhoidja Anu Allikvee

 

2018 stipendiaat

Aleksandra Murre

Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre

 

2017 stipendiaat

Kersti Kuldna-Türkson

Eesti Kunstimuuseumi peavarahoidja Kersti Kuldna-Türkson

 

2016 stipendiaat

Mare Pedanik

Kumu auditooriumi programmijuht Mare Pedanik

2015 stipendiaat

Sirje Alter

Eesti Kunstimuuseumi paberalusel kunstiteoste konservaator Sirje Alter