fbpx

Otsing

Avaldatud 20.02.2020 | 11.05

Keskaegsetest palveesemetest ja Neitsi Maarja rollist ristisõdades

Näitus "Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna" Niguliste muuseumis
Neitsi Maarja

Niguliste muuseumis jätkub publikuürituste sari “Neljapäevad Neitsi Maarjaga”, mille raames peavad humanitaarteadlased, kunstiloolased ja –uurijad temaatilisi loenguid seoses kristliku maailma tuntuima naise kujutamise ja rolliga kunstis ja kultuuris.

27. veebruaril peab loengu “Isikliku vagaduse ainelised jäljed” arheoloog Erki Russow. Juttu tuleb keskaegsetest esemetest ja piltidest, mida inimesed kasutasid koduses isiklikus harduses ja palvetamisel. Tutvustatakse savist pühakujukesi ja pilditahvleid, palvehelmeid ja teisi esemeid, nende seas ka 2018. aastal Tallinna Jahu tänava arheoloogiliste väljakaevamiste leide. Vaatluse all on ka nende esemete kasutuspraktikad.

Erki Russow (PhD) on arheoloog ja ajaloolane ning Tallinna Ülikooli vanemateadur. Ta tegeleb peamiselt kesk- ja varauusaegse linnaarheoloogiaga. Tema uurimishuvide hulka kuuluvad linnade esemeline kultuur, eriti keskaegne keraamika. Argikultuuri kõrval on ta vaadelnud ka usuliste praktikate kajastumist linnaarheoloogias.

5. märtsil kõneleb Neitsi Maarja rollist ristiusustamises ning Eestist kui Maarjamaast ajaloolane Linda Kaljundi oma loengus “Neitsi Maarja ja ristisõjad: Liivimaa ja teised Maarjamaad”. Linda Kaljundi (PhD) on ajaloolane, kes on keskendunud mäluajaloole, ajalookirjutuse historiograafiale ja visuaalkultuurile. Ta on tegelenud ristisõdade ja kultuurimäluga, eeskätt Henriku Liivimaa kroonikaga. Linda Kaljundi uurimisfookuses on ka ajaloopildid ning nende osa ja mõju ajaloomälus.