fbpx

Otsing

Arhiivid tõlkes. Dissidentluse biennaal `77 14.09.2007 – 11.11.2007

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Näitus

Arhiivid tõlkes. Dissidentluse biennaal `77

Asukoht: 4. korrus, B-tiib

Näitus “Dissidentluse biennaal ’77” lähtub kolmkümmend aastat tagasi Veneetsias toimunud festivalist, mis oli pühendatud Ida-Euroopa kultuurilisele dissidentlusele – toimusid konverentsid ja seminarid selgitamaks välja dissidentide olukorda idabloki maades, samuti mitmed kontserdid, näitused ja filmiseansid. Mitteametlik kultuur sotsialismimaades üritati kaardistada arhivaari usinusega, see “tõlgiti” Lääne kaudu või Läände jõudnud informatsiooni, inimeste ja teoste kaudu, Läänele mõistetavaks. 1977 oli aasta, mil teisitimõtlejate ja inimõiguste teema Ida-Lääne teljel oli tänu Helsingi lepetele haripunktis, samas oli probleemi käsitlemine mõlemalt poolt siiski väga poliitiliselt determineeritud. Veneetsias korraldatud kultuurifestival muutus algusest peale probleemiks nii välis- kui sisepoliitilises jõuväljas ja need pinged on selle maailma mõistmiseks kahtlemata sama huvitavad kui toimunud üritus ise.

Nagu propaganda poolt “vääristatud” mõistetega ikka, ei ole ka “dissidentlus” midagi üheselt defineeritavat. Samas on tegemist nähtuste kompleksiga, mis ei ole Külma sõja aegsesse maailma pidama jäänud, vaid teatud aspektist sama aktuaalne tänagi. Veneetsias arutluse all olnud teemasid tõstatab valikuliselt ka Kumu arhiivinäitus, seda eelkõige oma seminaride sarja kaudu, näitusel on ka lugemisnurk ajastusse ja teemasse süvenemiseks, kaasneb filmiprogramm.

“Arhiivid tõlkes” on Kumu kunstimuuseumis sügisest 2007 sügiseni 2008 toimuv, neljast näitusest koosnev ning muuseumikontekstis eksperimentaalne uurimisprojekt, mis üritab vaadata värske pilguga mõningatele ajalukku kinnistunud tõdedele ja painetele. Eesmärk on vaadelda läbi raudse eesriide tehtud kunstialase ja poliitilise tõlke olemust. Põhiliseks huviobjektiks ei ole siinkohal mitte suurepäraselt õnnestunud originaalilähedased tõlked ning laenud konkreetsete kontseptsioonide või teoste näol, vaid pigem aimamisi – sarnaste väärtuste, tähenduste või kujundite kaudu tekkinud paralleelid, tõlkevead – info, mis tõlkes kaduma läinud ja uue sisu saanud. Luubi alla võetakse nii konkreetseid arhiive, minevikusündmusi kui nähtusi, mille puhul on erinevad mõistmis- või kogemisviisid, võimalikud tõlkevead, mahavaikimised või ülevõimendamised Idas ja Läänes kujunenud tänaseks omaette huvitavaks fenomeniks.

Loe lisaks

Projekt on üks osa raamprojektist translate, mida toetab Euroopa Liidu Kultuur 2000 programm.

Kuraator: Maria-Kristiina Soomre
Kujundaja: Anton Koovit

Täname:
Tšehhi Vabariigi Suursaatkond, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Hoiuraamatukogu.