fbpx

Otsing

E-tund „Ackermann” 01.01.2022 – 31.12.2030

Niguliste muuseum
Tasuta
Tallinna Pühavaimu kiriku kella numbrilaua detail, evangelist Johannes
Tallinna Pühavaimu kiriku kella numbrilaua detail, evangelist Johannes
E-tund

E-tund „Ackermann”

E-tund „Ackermann” sobib õpilastele alates 7. klassist, aga ka üliõpilastele ning kunstiajaloo huvilistele üle Eesti, kelle kodukihelkonna kirikus Christian Ackermanni loomingut leidub.

E-tund on jagatud kolmeks suureks põhiteemaks – maailmapilt, linnaelu, kultuuripärand –, mis algavad Ackermanni tutvustava rubriigiga Tea ning jätkuvad ülesannete osaga Mõtle, Arutle, Lahenda. Kõik kolm teemat lõppevad Loo osaga, mis aitavad õpitu loominguliselt ja õpilastele sobival viisil kokku võtta, kas individuaalselt või rühmatööna.

Maailmapildi teema selgitab kiriku ja kristliku moraali rolli varauusaegse inimese elus, annab ülevaate kirikuhoone sisustusest ning luteriusu õpetuse põhipunktidest. Linnaelu peatükk tutvustab varauusaegse Tallinna elukorraldust, linnaelanike suuremaid hirme ja muresid. Kultuuripärandi teema all tehakse tutvust õukondliku ja kodanliku barokk-kunsti erinevustega, muinsuskaitse tekke ning  kultuuripärandi säilimise ja uurimise probleemidega. Iga põhiteema alapeatükk algab ajaloolise ülevaatega Christian Ackermanni elust ning jätkub mõtlemis-, arutlemis- ja lahendamisülesannetega. Kõik kolm teemat võetakse kokku loominguliste ülesannetega, millest igaüks saab valida just endale sobiva.

Kõik ülesanded on nummerdatud nii, et õpilasele saab soovi korral määrata lahendamiseks kindlad ülesanded. Enamik neist on enesekontrolli ülesanded.

Avatud vastusega ülesannete puhul saab õpilane vastused sisestada etteantud vormil ning alla laadida. Allalaetud faili saab esitada õpetajale kokku lepitud viisil.

Tund on tasuta kasutamiseks.
Kogu materjali läbimiseks tuleks varuda vähemalt 3 akadeemilist tundi, millele lisandub aeg LOO ülesannete täitmiseks.
Tunni materjalid on eesti keeles.

Ava e-tund