fbpx

Otsing

Eksperimentaalne pildikeel 18.09.2021 – 24.04.2022

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Jüri Arrak. Ehitajad. 1972. Õli. Andres Eilarti kogu
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Eksperimentaalne pildikeel

Jüri Arraku varaste loominguaastatega tutvudes satume omanäolise kunstikeele arengu tunnistajateks. See on heaks tõukeks õpilase loovmõtlemise oskuse arendamiseks, sest igaüks saab olla loov, kui ta teab lihtsaid ideede genereerimise võtteid. Eksponeeritud kunstiteostelt vastu vaatav teravmeelne kujundikeel võib olla vabastav improvisatsiooniallikas või fantaasia käivitaja nii sõnas kui ka pildis. Loomeprotsessi tutvustavate ülesannete abil toetame õpilase kujundlikku kompetentsust ja paindlikku mõtlemist. Tunnis lõimitakse kunsti ning eesti keelt ja kirjandust.

Tunni läbimisel õpilane:

  • mõistab Jüri Arraku loomingu tähtsust eesti kunstimaastikul;
  • teab, millised kunstivoolud on mõjutanud Jüri Arraku loomingut;
  • tunneb vähemalt kahte ideede genereerimise võtet;
  • seostab omavahel kujundlikku pilti ja teksti;
  • avaldab oma arvamust ja väärtustab teiste seisukohti.

Märksõnad: vorm, stiil, stiliseerimine, loovmõtlemine, avangard, sürrealism, naivism, abstraktsionism, narratiiv, metafoor, sümbol, absurd, nõukogude kunstnik, loominguvabadus, ANK ’64.

Muuseumitund kestab 90 minutit. Muuseumitund toimub ettetellimisel. Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.
Et muuseumitund oleks veelgi meeldejäävam ja harivam, soovitame koolis mitmesuguseid eel- ja järeltegevusi.

Eeltegevus

  • Õpetaja saadab aadressile kuni kaks teemakohast ettepanekut või küsimust, mida muuseumiõpetaja võiks tunnis käsitleda.
  • Õpilased mõtlevad grupi peale kokku kolm küsimust, millele nad soovivad vastust saada. Küsimused võib saata tunni eel aadressile

Järeltegevus

  • Otsi eri pindadelt Jüri Arraku teostel kujutatud karakteritega sarnaseid värvi- või hallituslaike ning pildista üles. Vali üks kujutis välja ning joonista see paberile. Pane tööle kujundlik pealkiri ja esitle oma kaaslastele.

Galerii