fbpx

Otsing

Eneseloomine 06.12.2019 – 26.04.2020

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Eneseloomine

Haridusprogramm näitustel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (06.12.2019–26.04.2020) ja „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ (11.10.2019–29.03.2020)

Kestus: põhikooli I aste ja lasteaia koolieelsed rühmad 90 minutit, nooremad rühmad 60 minutit

Tunni eesmärk on tutvuda eesti naiskunstnike ja nende kujunemislooga, mõeldes ühtlasi ka enda kasvamisele, arendades sotsiaalseid oskusi ning suurendades rühma ühtekuuluvustunnet. Tunnis harjutatakse koos tegutsemist ning täiendatakse tunnete ja vajadustega seonduvat sõnavara.

Märksõnad: tunded, vajadused, endaks kasvamine, koos teistega kasvamine, naiskunstnikud, naiskunstnike kujunemislugu

Näitusel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ uuritakse ühiskonna ja grupi mõjusid inimesele. Vaadatakse, millised võivad olla iseenda ja kaaslaste vajadused ning kuidas neid tähele panna ja toetada. Näitusel kogetu põhjal mõeldakse, kuidas toimida grupis nii, et kõigil oleks hea olla, ning mida saab naiskunstnike eneseloomisest õppida. Näitus „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ laseb avatult uurida kunstniku tundeid ja annab meile põhjust koos mõelda, mida hakata peale negatiivsete tunnetega.

Muuseumitunnis viiakse läbi mänge ja harjutusi, mille eesmärk on arendada emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi, sh võimet mõista enda ja kaaslaste tundeid, vajadusi ja käitumist. Grupis on hea olla, kui kõigi vajadused ja soovid on rahuldatud ning meie ümber on toetav keskkond.

Tunni läbimisel õpilane:

  • teeb iseseisvalt teoste hulgast teemakohase valiku ja põhjendab valikut;
  • töötab kaaslasega paaris ühise eesmärgi nimel;
  • joonistab kirjelduse järgi;
  • tõlgendab tundeid kehakeelde nii individuaalselt kui ka rühmas;
  • nimetab eesti naiskunstnikke.

Soovitused: Paljude muuseumitunnis käsitletud töödega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi Digitaalkogus.

Tunni väljatöötamist toetas Telia Eesti AS.

Tänu Telia Eesti ja Eesti Kunstimuuseumi kunstioksjoni tuludele, mis koguti Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäevapidustuse raames, saavad õpilased tunnis „Eneseloomine” osaleda tasuta. Tasuta tunde on piiratud arv ja neid saab tellida „Aitan lapsi kunsti juurde“ taotluse esitamise kaudu.