fbpx

Otsing

UUS! Fantastiline perspektiiv 14.02.2020 – 09.08.2020

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

II kooliaste
Muuseumitund

UUS! Fantastiline perspektiiv

Kestus: 90minutit

Muuseumitunnis tutvutakse Vello Vinna omanäolise loominguga ning uuritakse, kuidas fantaasiarikas pildimaailm saab olla seotud leidliku sõnamänguga. Räägitakse ka perspektiivi kujutamisest, mida toetab kunstniku arvukas ruumilise kompositsiooni võtete esindatus tema loomingus. Kunstniku loodud kujundikeel muudab arusaamise perspektiivi algtõdedest mänguliseks ja huvitavaks. Näitusel esindatud uue põlvkonna kunstnike tõlgendus Vello Vinna töödest annab aga võimaluse arutada keskkonna ja inimese vastastikuse mõju teemadel.

Tunni lõpetuseks trükime koos ühe fantastilise ühiskompositsiooni.

Tunni läbimisel õpilane: 

  • vaatleb ja analüüsib kunstiteoseid ning väljendab ja põhjendab oma seisukohti;
  • teab, kuidas kujutatakse ruumilist vaadet tasapinnal;
  • tunneb Vello Vinna loomingut;
  • teab, mis on graafika;
  • mõistab looduskeskkonna kaitse olulisust;
  • osaleb rühmatööna valmivas loovtöös.

Märksõnad: perspektiiv, kompositsioon, sümbol, kujundikeel, sõnamäng, illustratsioon, graafika, ühiskond, keskkond.

Soovitused: Paljude muuseumitunnis käsitletud töödega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi digikogus.