fbpx

Otsing

gateways. Kunst ja võrgustunud kultuur 13.05.2011 – 25.09.2011

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Näitus

gateways. Kunst ja võrgustunud kultuur

Asukoht: 5. korrus, kaasaegse kunsti galerii

Näitus “gateways. Kunst ja võrgustunud kultuur” tutvustab kunstnikke, kelle looming käsitleb muutunud tingimusi maailmas, mis on kasvaval määral meedia poolt vahendatud ning kus internetiühendus on laienenud kõigile eluvaldkondadele. Võrgutehnoloogiad on viinud põhjapanevate majanduslike ja sotsiaalsete muutusteni ühiskonnas. Tänapäeva ühiskonda kujundab internetikultuur, millel on potentsiaal luua kogukondi ja ruume.

Kaasaegse võrgustunud ühiskonna tooniandvad jooned on mobiilsus ja ühendatus, infoajastu domineerivad abivahendid on sülearvuti ja nutitelefon. Nad pakuvad igal ajal ja kõikjal ligipääsu üleilmastunud digitaalsele andme- ja infovõrgustikule, mis katab meie tegelikkust otsekui teine nahk ning mõjutab seda, kuidas tajume meid reaalselt ümbritsevaid asju. Mobiilne tehnoloogia teeb GPSi, RFID ja teiste geoinfosüsteemide abil võimalikuks tegeliku ruumi ja virtuaalse ruumi ajalise kattumise. Infootsing toimub otse kohapeal – teavet saadakse täpse geograafilise asukoha, lähedusse jäävate tarbimisvõimaluste või toodete endi kohta. Mobiiltelefonide kõrval on internet kujunenud üheks tähtsamaks osaluslikuks massiteabevahendiks. Arvutimängud, Second Life või võrguportaalid nagu Facebook pakuvad võimaluse ülemaailmseks infovahetuseks ja globaalseks võrgustumiseks.

Näitus esitleb teoseid, mis tegelevad kommunikatsiooni ja võrgustumise teemaga, arutledes globaalses võrgukultuuris toimunud ühiskondlike muudatuste üle, mille on esile kutsunud digitaalne meedia. Kuidas me käsitleme suurenevat võrgustumist? Kuidas saame ära kasutada globaalsete võrgustike võimalusi? Kuidas me neis toimime?

Gateway tähendab ligipääsu – ruumidele, infole, andmevõrkudele või kogukondadele. Informaatikas tähendab gateway vahendamisseadet andmete konverteerimiseks, lõikekohta erinevate võrgutüüpide vahel, mis võtab enda kanda massiteabevahendite digitaalse kodeerimise. Sarnaselt digitaalse vahendamisfunktsiooniga käsitlevad näitusel olevad tööd andmete tõlkimist ja hindamist uutes tähendusseostes. Mitmesugused küsimuseasetused visandavad üha suureneva võrgustumise tagajärgi meie tegutsemisele ning maailma tajumisele ja kogemisele. Kunstnike arutelu selle üle, milline tähendus on digitaliseerumisel ühiskonnale, ei ole esmajärjekorras diskussioon tehnoloogiast kui sellisest, vaid pigem arutelu selle nähtuse sotsiaalmajandusliku mõju üle. Lisaks küsimusele muutunud ruumist ja selle kasvavast infoga kaetusest on oluline küsimus, kuidas areneb Mina – protsess, mis leiab aset samuti olemasolevates võrkudes ja nende abil.

Näituse keskne tahk on avaliku ruumi ümberkujunemine infosfääri ja geograafilise ruumi aina suureneva kattumise tõttu. Kunstnikud eksperimenteerivad mobiilse meediaga, testivad selle võimalusi ruumidele ja kogukondadele ligipääsu loomisel ning pakuvad võrgustumisele alternatiivseid võimalusi teispool suuresti tarbimisele suunatud ühiskonda. Mobiilseid tehnoloogiaid rakendatakse ebatraditsioonilistel viisidel, et muuta muidu nähtamatu infovõrgustik nähtavaks ja kogetavaks. Kunstilised sekkumised ei piirdu virtuaalses ruumis sisalduva visualiseerimisega, vaid võimaldavad ka tuua nähtavale varjatud informatsiooni.

Näitusel esindatud kunstnikupositsioonid kasutavad ära kohaliku ja globaalse võrgustumise võimalusi, et luua ligipääs infole ning sekkuda aktiivselt poliitilistesse ja sotsiaalsetesse arengutesse. 21. sajandi meediakunst ei piirdu seega ainult erinevate meediavormide uurimisega, vaid käsitleb lisaks ka seda, kui olulist rolli mängivad uued tehnoloogiad järjest enam meedia poolt mõjutatud maailma ühiskondlike ja sotsiaalsete muutuste juures. Näitus esitab neid kontsepte läbi mitmete erinevate kunstivormide.

Näitusele on kutsutud 27 kunstnikku Euroopast, kelle 89 tööd – alates fotodest, videoprojektsioonidest ja skulpturaalsetest keskkondadest kuni helijalutuskäikude ja mobiiltelefonide rakendusteni – uurivad võrgutehnoloogiate tähendust ning sotsiaalset ja kultuurilist mõju ühiskonnale. Näitusel olevad tööd ei piirdu ainult võrgustumise mõtestamisega – seda on võimalik väljapanekul ka füüsiliselt kogeda. Interaktiivsete projektide ja aktsioonide näol laieneb näitus ka Tallinna linnaruumi. Näitus kutsub publikut üles muuseumi ja linnaruumi teistmoodi kogema, uusi ja harjumatuid tajuelamusi saama ning kunstiprojektides aktiivselt kaasa lööma.

Kuraator: Sabine Himmelbach
Koordinaator: Ragne Nukk

Partnerid:
Goethe-Institut Estland, Tallinn2011

Toetajad:
Auswärtiges Amt, EUNIC, EMT, British Council, aecid – Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Nordic Hotel Forum