fbpx

Otsing

Ideaalmaastikud 13.03.2020 – 25.10.2020

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Olev Subbi. Hilissuvi. 1978. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Ideaalmaastikud

Tunni eesmärk on tutvuda Olev Subbi loominguga, analüüsida kunstiteoseid läbi värviõpetuse spetsiifika ning mõtestada lahti ideaalmaastike mõiste, mõjutused ja ajendid.

Tunni käigus keskendutakse Olev Subbi maaliloomingule ning analüüsitakse laiemalt selle mõjutusi, motiive ja ideaale. Tutvutakse Subbi kaunite ja värvirikaste maalidega, analüüsitakse gruppides tema värvikasutust ning uuritakse süviti ideaalmaailmu ja nende loomist. Tund lõimub ajaloo (Subbi elulooline käik, seosed küüditamisega ja Eesti elu-oluga Nõukogude Liidus) ja füüsika õppekavadega (värvuste füüsikaline kirjeldamine).

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub kunstnik Olev Subbi elu ja loominguga
  • loob seoseid kunstniku loomingu ning laiemate ühiskondlike ja poliitiliste protsesside vahel
  • analüüsib põhjalikult üht kunstiteost värvikasutuse seisukohalt

Märksõnad: ideaalmaastikud, koloriit, akt, sümbolism, ideaalmaailma otsing ja loomine, kunstiteose analüüs

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti, vene ja inglise keeles.