fbpx

Otsing

Iseseisev kunstitund näitusel „Murtud sümmeetriad“ 30.10.2020 – 21.02.2021

Kumu kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste

Iseseisev kunstitund näitusel „Murtud sümmeetriad“

Lisaks juhitud muuseumitunnile „Ruumikogemuslik kosmos“, pakub Kumu kunstimuuseum ka põhikooli III astme ja gümnaasiumi õpilastele võimalust külastada näitust iseseisvalt, kasutades nüüdiskunsti analüüsiks ja näituse kogemiseks muuseumitunni tarbeks loodud abimaterjali. See on hea viis kunstitunni läbiviimiseks kaugõppel.

Kunstiteose vaatlemiseks saavad õpilased kassast kaasa spetsiaalselt antud näitusele loodud kunstiteose vaatluslehe, mille koostamisel on saadud inspiratsiooni Tallinna Tehnikaülikooli füüsikainstituudi protokolli tabelist ja skeemidest. Kunstiteose protokolli täitmisel kasutavad õpilased tööriistadena nägemist, kuulmist, mõtlemist, emotsioone ja ruumitaju. Vaatluslehti on võimalik täita ka väikeste rühmadena ja neid on lihtne hiljem õpetaja või ka kaasõpilastega foto või videokõne vahendusel jagada. Iga registreerunud õpetaja saab muuseumilt juhendi, milliseid teoseid õpilased vaatlesid, kuidas ja mida protokollide juures tähele panna ning milliseid teemasid võiks õpilastega lisaks arutada.

Muuseumitund lõimib kunstiõpetuse ja füüsika õpiväljundeid.

Tunni läbimisel õpilane:

  • saab rohkem teada osakestefüüsika kohta;
  • saab rohkem teada CERNi tegevuse kohta;
  • loob seoseid kunsti ja teaduse vahel;
  • avaldab oma arvamust kunstiteoste vaatlemisel;
  • leiab kunstiteoste uurimisel seoseid ümbritseva eluga;
  • saab inspiratsiooni ruumikogemuslikust näitusekülastusest;

Märksõnad: kunst ja teadus, kaasaegne kunst, ruumiinstallatsioon, osakestefüüsika, CERN

Iseseisvas kunstitunnis osalemiseks registreeri oma klass iseseisvasse muuseumitundi meiliaadressil anu.lysi@ekm.ee.

Kokku lepitud perioodil (tavaliselt üks nädal), on kõigil õpilastel võimalus soodushinnaga (5€) külastada näitust „Murtud sümmeetriad“. Soodustus kehtib kassas oma klassi ja kooli nime öeldes.