fbpx

Otsing

Kaotatud ja leitud ruumid: ümberpaiknemised 1990. aastate Ida-Euroopa kunstis ja ühiskonnas 01.11.2018 – 03.11.2018

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
 • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
  28 €
 • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
  9 €
 • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
  20 €
Konverents

Kaotatud ja leitud ruumid: ümberpaiknemised 1990. aastate Ida-Euroopa kunstis ja ühiskonnas

Kumu kunstimuuseumi kuues sügiskonverents keskendub 1990. aastate ühiskonnale ja kultuurile postsotsialistlikus Ida-Euroopas.
Seoses projektiga Müütilised / materiaalsed üheksakümnendad ja näitusega “Salatoimikud. 1990ndate kartoteek”.

Videode esitlusloend

Konverentsi avaloengu peab Viktor Misiano (Moskva). Kutsutud esinejad on Boris Buden (Berliin), Renata Salecl (Ljubljana Ülikool), Madina Tlostanova (Linköpingi Ülikool) ja Larry Wolff (New Yorgi Ülikool).

Berliini müüri langemisele ja Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud fundamentaalseid poliitilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi murranguid Ida-Euroopas on analüüsitud arvukates publikatsioonides ning paljudel konverentsidel ja seminaridel. Kumu sügiskonverentsi eesmärk on vaadata senised käsitlused üle lähtuvalt „ruumi“ ja „ruumilisuse“ mõistetest ning uurida 1990. aastate Ida-Euroopa ühiskondi ja kultuuriprotsesse läbi ruumiliste suhete.

1980. aastate lõpul esile kerkinud nn ruumiline pööre humanitaar- ja sotsiaalteadustes kujunes välja kriitilise teooria, poststrukturalismi, postkolonialismi jmt 20. sajandi viimaseid kümnendeid kujundanud mõttevoolude mõjuväljas ning leidis tuge Michel Foucault’, Henri Lefebvre’i, Doreen Massey, Jacques Derrida, Edward Saidi, Gayatri Spivaki jpt töödest. Ruumiline pööre tähendas esmajoones uut laadi tähelepanu pööramist ruumi/de – igat laadi füüsiliste, aga ka abstraheeritud, mõtteliste või kujuteldavate ruumide – agentsusele nii sotsiaalsetes suhetes kui ka kultuuriproduktsioonis: ruumi ei käsitletud enam neutraalse pinna või anumana, kus toimuvad sündmused või kust voolab läbi aeg, vaid millenagi, mis korraldab ja väljendab võimusuhteid, annab sündmustele tähendusi ning on alati osa toimuvast.

1990. aastate postsotsialistlikke ruume võib mõista nii füüsiliste, geograafiliste, sotsioloogiliste, poliitiliste, psühholoogiliste, kultuuriliste, virtuaalsete kui ka metafoorsete ruumidena, mis pole tingimata fikseeritud, vaid võivad olla voolavad ja muutlikud. Ida-Euroopat võib vaadelda nii ühe ruumi kui ka paljude ruumide kooslusena; 1990. aastate kultuuri saab analüüsida läbi ruumide loomise ja lõhkumise, leidmise ja kadumise, ümberpaiknemiste ning kokkupõrgete kaudu.

Konverentsi keskmes on Ida-Euroopa kunstiajalood, kuid oleme avatud ka kõigile muudele distsipliinidele, mis aitavad kunstiajalugu ja selle kujundajaid mõista. Oodatud on nii teoreetilised ja üldistavad ettekanded kui ka üksikjuhtumite lähivaatlused.

Konverents koosneb viiest teemaplokist:

I Kaotatud ja leitud ruumid

 • Lagunenud ja tekkinud võrgustikud kunstimaailmas, uued praktikad ja tehnoloogiad, mõtteruumid ja utoopiad, reisimine ja migratsioon

II Ruumi loomine

 • Kuraatori figuur kunstiväljal, kureerimise diskursiivsed mudelid, kogukondade loomine, uued kunstisündmused ja institutsioonid

III Ruumi kaardistamine

 • Rollimudelid globaalsel kunstiväljal, sisemiste ja väljast antud identiteetide suhted, võimupositsioonid, kaasatud ja välistatud ruumid

IV Ruumi hõivamine

 • Uued enesekehtestuse strateegiad, alternatiivide otsing rahvuslikele ja neoliberaalsetele narratiividele, kriitilised näitused ja institutsioonid

V Eluruumid

 • Igapäevaelu, ajalugu, mäletamise viisid, subjektiivsed positsioonid, soolisus, psühholoogilised muutused kunstimaailmas
Kava

Konverentsi kolleegium: Anu Allas (Kumu kunstimuuseum), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Anders Härm (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut), Viktor Misiano (Moskva).
Toetajad: EV100 kunstiprogramm „Sada kunstimaastikku“, Eesti Kultuurkapital

Koos konverentsiga avatakse 1990. aastate Eesti kunsti näitus „Salatoimikud. 1990ndate kartoteek“ (kuraatorid Eha Komissarov ja Anders Härm) Kumu kaasaegse kunsti galeriis ning toimub kolmas Kumu kunstifilmide festival KuFF. Valitud konverentsiettekanded avaldatakse Eesti Kunstimuuseumi Toimetistes.

Kontakt

Anu Allas

programmijuht-kuraator

Konverents toimub inglise keeles.