fbpx

Otsing

Kestev minevik. Nõukogude aja märgid uuemas eesti kunstis 09.11.2007 – 30.03.2008

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Silja Saarepuu (1973). Heinategu. Detail teosest. 2006. Foto
Näitus

Kestev minevik. Nõukogude aja märgid uuemas eesti kunstis

Asukoht: 4. korruse, A-tiib, projektiruum

Nõukogude mineviku kajastused, mida pärast 1990ndate alguses toimunud selle aja kiiret ja valulist ülevaatust võis sama kümnendi lõpu eesti kunstis leida vaid üksikutest teostest, on viimastel aastatel uuesti esile kerkinud, mitte küll massiliselt, kuid märgatavalt. Sama suundumust võib täheldada ka laiemalt, kui jälgida, millest kõneldakse üha enam filmis, teatris, kirjanduses, telereklaamides ja tänavatel.

Loomulikult on suhe lähiminevikku võrreldes 1990. aastate algusega tänaseks oluliselt muutunud, ka kunstnike strateegiad ja taktikad on teised. Peeter Linnapi “Suvi 1955” (1993) ja Eve Kiileri “Eesti kodu” (1992–1993) kuuluvad 1990ndate eesti kunsti klassikasse ning tähendasid omas ajas mitte ainult arhiivimaterjalide avastamist, vaid ka varasemast põhimõtteliselt teistsugust kunstipraktikat ja kontseptuaalse fotokunsti esilekerkimist. Kontakt minevikuga on neis töödes vahetum ja ajalugu ambivalentsem kui mitmes hilisemas käsitluses.

Nooremate kunstnike jaoks tähendab nõukogude aeg sageli veidi veidrat ja võõrastavat, kuid üldjoontes siiski turvalist lapsepõlvemaailma. Nende töödes segunevad suure ajaloo juba hägustunud tähendusega märgid ja jutustused tihti hoopis isiklikumate lugudega, teisalt tõusevad esile minevikutraumade kohati kummastavad edasielamise viisid praeguses maailmas.

Kõik näitusel eksponeeritud teosed lähtuvad juba olemasolevast materjalist, esitades ja dekonstrueerides seda erineval moel. Materjaliks on arhiivifotod, mälestused, ajaloolised jutustused ja küsimused, monumendid, kangelaskujundid, tähenduslikud paigad ja sündmused, ka mõned varasemad teosed, embleemid ja esemed. Mõne teose seos nõukogude ajaga on otsesem, teisel kaudsem; mitme töö kõnekus sõltub ka vaataja kogemusest, taustast, mälestustest ja vanusest. Kõiki neid töid ühendab tegelemine ajalooliste fiktsioonidega ning mineviku märkide kasutamine uutes või isiklikes jutustuses, erinevused tekivad rõhuasetustest pigem poliitilisele või pigem personaalsele ajaloole, pigem minevikule või pigem tänapäevale.

Kuraator: Anu Allas
Kujundaja: Raul Kalvo

Kunstnikud:
Peeter Allik, Kristin Kalamees, Rebecca Keller, Eve Kiiler, Katrin Koskaru, August Künnapu, Peeter Linnap, Maarit Murka, Karl Nagel, Neformat Studio, Tiiu Rebane, Silja Saarepuu, Ene-Liis Semper, Liina Siib, John Smith, Hanno Soans, Jane Suviste, Jasper Zoova, Mare Tralla, Vergo Vernik