fbpx

Otsing

Kingitus kõige kaunimale – proportsiooni kooskõla 14.01.2022 – 08.05.2022

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Venuse skulptuur Kadrioru kunstimuuseumi vestibüülis
II kooliaste
Muuseumitund

Kingitus kõige kaunimale – proportsiooni kooskõla

Muuseumitunni eesmärk on skulptuuride kaudu tutvustada Vana-Kreeka kultuuripärandit ja iluideaale.

Kord viskas solvunud riiujumalanna peokülaliste hulka kuldse õuna kirjaga „Kõige ilusamale“. Õuna ihaldasid nii ilujumalanna Aphrodite, tarkusejumalanna Athena kui ka Zeusi abikaasa Hera. Aga kuidas mõõta ilu? Muuseumitunnis mõõdame ja arvutame, uurime, mis on proportsioon ja kuidas on see seotud arusaamaga ilust. Antiikskulptorite tööde koopiate ja hilisemate kujurite antiigist inspireeritud teoste abil tutvume vanade kreeklaste ühiskonnakorralduse, müütide, uskumuste ning jumalate auks korraldatud pidustustega. Tähelepanuta ei jää ka erinevad materjalid ja skulptuuri valmistamise tehnoloogiad. Loovtööna teeme kipsist reljeefi.

Märksõnad: skulptuur, kolmemõõtmeline kujutamine, antiik, Vana-Kreeka, inimkeha proportsioonid, näo proportsioonid, kuldlõige, figuur, materjal ja tehnika, reljeef, kujur, kunstipärand, mütoloogia, teater, olümpiamängud

Õpiväljundid:

Muuseumitund lõimib kunsti, ajalugu ja matemaatikat.

Tunni läbimisel õpilane:

 • teab, mis on proportsioon;
 • mõõdab ja arvutab (keha)osade vahelisi suhteid;
 • nimetab antiikmütoloogia tegelasi ja oskab ümber jutustada mõnd müüti;
 • kirjeldab Vana-Kreeka eluolu ja kultuuri;
 • kirjeldab erinevaid materjale ja skulptuuri valmistamise tehnikaid
 • valmistab kipsist reljeefi.

Üldpädevused:

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga;
 • suutlikkust kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada ja põhjendada;
 • suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.

Kestus ja mis keeltes saab tellida
Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

 • Mis teeb inimese ilusaks? Otsige internetist või ajalehtedest-ajakirjadest pilte teie arvates ilusatest inimestest. Kirjeldage neid ja võrrelge tulemusi. Kas leiate ühiseid jooni, mis enamiku arvates on ilusad või on igaühel oma arvamus?
 • Fotojaht. Otsige linnaruumist või oma kodu ja kooli lähiümbrusest skulptuure ja pildistage neid. Uurige, mis materjalist ja kui vanad need on ning kes on need loonud.