fbpx

Otsing

Konrad Mägi värviline maailm 27.08.2022 – 18.09.2022

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Konrad Mägi. Vilsandi tuletorn. Detail. 1913–1914. Õli, lõuend. Erakogu
II kooliaste
Muuseumitund

Konrad Mägi värviline maailm

Konrad Mägi värviküllased loodusmaastikud tutvustavad fantaasiarikkaid värvikasutuse võimalusi looduse maalimisel. Näitlikult meenutame, millised värvused liigituvad soojadeks ja külmadeks värvitoonideks ning kuidas tekivad sekundaar- ja vastandvärvid.

Konrad Mägi teoste tekkelood aitavad mõista Eesti ajaloolist eluolu ja rännata mõttes sada aastat tagasi. Tegevustega täidetud tunnis saab harjutada nii rühmatöö kui ka detailide märkamise oskusi. Jäljendades kunstnikku maalib iga osaleja loovtööna kivile värviküllase pildi.

Märksõnad: põhi- ja sekundaarvärvid, soojad ja külmad toonid, maalikunst, maastikumaal, ajalooline eluolu, fantaasia, Konrad Mägi, Eesti kunstipärand

Õpiväljundid:

Tunni läbimisel õpilane:

  • teab, kes on Konrad Mägi;
  • tunneb põhi-, sekundaar- ja vastandvärve;
  • eristab külmi ja sooje värvitoone;
  • kasutab fantaasiat loodusobjektide värvinimede väljamõtlemisel;
  • mõistab kunstnike eluolu 100 aasta taguses Eestis;
  • maalib kivile pildi.

Muuseumitund lõimib kunsti ning ajaloo ainevaldkondi.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

  • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust looduse mitmekesisusega ning kultuuripärandiga;
  • suutlikkust kasutada õpitut erinevates olukordades ja seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
  • suutlikkust esitada ja põhjendada oma seisukohti selgelt, asjakohaselt ning viisakalt;
  • suutlikkust ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ning oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.