fbpx

Otsing

Kõvad kujud 14.01.2022 – 08.05.2022

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Skulptuurifondi vaade
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Kõvad kujud

Muuseumitunni eesmärgiks on avada lapse silmad skulptuuride põnevale maailmale.

Näitusel „Avamäng skulptuurile“ õpime vaatama eri ajastutest ja kohtadest pärit kangelaste skulptuure ja tundma nende lugusid. Mängime kujuks muutmise mängu ning uurime, kuidas ja millistest looduslikest materjalidest kujusid on tehtud. Saame sisse piiluda konserveerimistöökotta, kus on hoiul skulptori tööriistad ja võimalus näha, kuidas kujusid korras hoitakse. Iga laps saab tunni lõpuks ühe kuju loomisega ka ise kätt proovida ja kipsi valada.

Märksõnad: skulptuur, skulptor, vorm, materjal, savi, marmor, kips, pronks, puit, raidkunst, reljeef, kunsti oskussõnavara, kolmemõõtmeline, tahke ja vedel aine, konserveerimistöökoda

Õpiväljundid:

Muuseumitund lõimib kunsti, loodusõpetust ja eesti keelt.

Tunni läbimisel õpilane:

 • Eristab kahemõõtmelist ja kolmemõõtmelist kunsti
 • Tunneb materjale, millest skulptuure tehakse
 • Teab erinevaid skulptuuride valmistamise tehnikaid
 • Loob kipsivalu tehnikas reljeefi

Üldpädevused:

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga;
 • suutlikkust kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund kestab 90 minutit.

Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.
Tundi saab kokkuleppel tellida ka inglise keeles.

Eel- ja järeltegevused

 • Fotojaht
  Otsige linnaruumist või oma kodu ja kooli lähiümbrusest skulptuure ja pildistage neid. Uurige, mis materjalist ja kui vanad need on ning kes on need loonud.
 • Kuidas kujusid tehakse?
  Vaadake videoid erinevatest skulptuuritehnikatest. Võrrelge vähemalt kahte ja arutage, mis on kummagi tehnika eelised. Millises tehnikas teeksid kuju, kui oskaksid?
 • Kuju oma koht.
  Leidke muuseumitunnis tehtud loovtööle oma kodus või klassis sobiv taust. Mõtle, kuidas oleks loovtööd kõige parem vaadata ja milline ümbrus tooks selle kuju esile. Aseta loovtöö näiteks väiksele postamendile, kõrgemale kohale riiulis, pane see sobiva riide peale või ümbritse teiste sobivate objektidega.