fbpx
18.09.2021 – 01.02.2022

Kujundis kujunemine

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
5 €

Hind osalejale 5.00 € Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Jüri Arrak. Vaatajad. 1970. Õli. Andres Eilarti kogu
II kooliaste
Muuseumitund

Muuseumitunnis tutvume noore kunstniku omanäolise pildikeele väljakujunemise teekonnaga.
Näitusel Noor Jüri Arrak. Tormid ja vormid

Avastame Arraku nooruspõlve fantaasiaküllaste teoste taga leiduvaid lugusid ja arendame neid edasi. Arraku mitmekesise loomingu näitel katsetame eri kunstistiilide kujutamisviisidega. Uurime, mis juhtub, kui kujutist üldistada, millised on peamised kompositsiooni põhimõtted, kuidas mõjutavad meid värvid ja kuidas pilt hakkab lugu jutustama. Tunnis arendatakse vaatlemise kaudu pildianalüüsioskust ning rühmatöö aruteludes eneseväljendusoskust.

Märksõnad: eksperimenteerimine kujutusviisidega, mängulisus, pildikeele uurimine, jutustus, värvusõpetus, vorm, kompositsioon, noore kunstniku areng, eesti kunst, popkunst, sürrealism, abstraktsionism, Jüri Arrak

Tunni läbimisel õpilane:

  • teab mõisteid „sürrealism“ ja „abstraktsionism“;
  • tutvub eesti kunstniku Jüri Arraku loominguga;
  • analüüsib kunstiteose kompositsiooni;
  • tõlgendab kunstiteoseid oma vaatenurgast;
  • loob automaatjoonistuse põhjal stiliseeritud kujutise.

Galerii