fbpx

Otsing

Läbiminek. Siim-Tanel Annus – performance 1987 ja läbilõige loomingust 13.12.2019 – 01.03.2020

Adamson-Ericu muuseum
Täispilet: Adamson-Ericu muuseum
8 €
  • Perepilet: Adamson-Ericu muuseum
    16 €
  • Sooduspilet: Adamson-Ericu muuseum
    5 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    15 €
Kollaaž Siim-Tanel Annuse teostest: Fotolavastus. 1987 / Maal seeriast „Genesis“. 2015 / Autori omand
Kollaaž Siim-Tanel Annuse teostest: Fotolavastus. 1987 / Maal seeriast „Genesis“. 2015 / Autori omand
Näitus

Läbiminek. Siim-Tanel Annus – performance 1987 ja läbilõige loomingust

Siim-Tanel Annus (1960) alustas oma kunstiõpinguid teismelisena kunstnik Tõnis Vindi (1942–2019) stuudios. Juba varakult hakkas ta ka näitustel osalema ning 1980. aastatel lisandusid pildiloomingule koduaias korraldatud performance’id. Kõrgema hariduse omandas Annus Tartu Ülikoolis kunstiajaloo erialal.

Näituse esimene osa tutvustab Annuse 1987. aasta legendaarset koduaiaetendust „Läbimised“ (tuntud ka asukoha – Mooni 46a – järgi). 5. detsembril toimunud performance oli põhjaliku ettevalmistusega: filmimiseks hankis Soome televisioon Moskvast loa. Performance’i käigus viis Annus läbi tulerituaale, olles riietatud valgesse rüüsse ja kandes krooni. Etenduse kulminatsiooniks oli tuleväravast läbiminek ratastel alusel ja kinniseotud silmadega. Performance’i lõpus üllatas kohalviibijaid aga miilits, kes toimetas kunstniku ja televisioonimeeskonna jaoskonda ülekuulamisele. Nii põimusid kunstniku algselt pigem universalistlikud kavatsused poliitilise reaalsusega, saades veelgi hoogu hilisematest sündmustest, sealhulgas Eesti taasiseseisvumine, ning andes Annusele tagantjärele prohveti tiitli. Annuse kujundite ambivalentsus on loonud soodsa pinnase tema performance’ite väga erinevateks, ka päevapoliitilisteks tõlgendusteks. Kunstnik on ka ise osa nendest tõlgendustest sujuvalt omaks võtnud, öeldes, et tema lammutas oma müüri juba kaks aastat enne Berliini müüri langemist.

Näitus eksponeerib mitmes eri meediumis talletatud performance’i jälgi alates kunstiteadlase Evi Pihlaku pealtnägijatunnistusest ja meediakajastustest kuni Katariina Lahti dokumentaalfilmi ning Ariel Lagle loodud helikujunduseni.

Performance’iga astub näitusel dialoogi Annuse pildilooming alates 1970. aastate lõpust kuni tänapäevani. Teatud mõttes on Siim-Tanel Annus kogu oma elu loonud ühte suurt tervikkunstiteost, kus juba teismelisena loodud nägemuslikud geomeetrilised graafilised pildid põimuvad orgaaniliselt müstiliste koduaiarituaalide ja tänaste suuremõõtmeliste pannoodega. Ühendavaks elemendiks nende vahel võib pidada pürgimist „teise kirkama maailma“ poole, nagu on märkinud kunstiteadlane Evi Pihlak. Seda ideaalmaailma iseloomustab minimalistlik läbipaistvus – tabula rasa –, mis lubab vaatajal sinna projekteerida iseennast. Tekkivaid sümboleid ei ole kunstnik rangelt ette kirjutanud, vaid need saavad kuju meie kujutluses. Seetõttu on Annuse looming oma olemuselt kui teraapiline „seisundikunst“, andes end peale surumata vaatajale võimaluse tõusta igapäevakogemusest kõrgemale.

Näituse kuraator: Liis Kibuspuu (Eesti Kunstiakadeemia)
Näituse kujundus: Sylvia-Johanna Annus
Graafiline disain: Külli Kaats

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.