fbpx

Otsing

LAK-tund „Seiklus mööda Eestit“ Püsinäitusel

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Johann Köler. Kunstniku sünnipaik. 1868. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
II kooliaste
LAK-tund
Muuseumitund

LAK-tund „Seiklus mööda Eestit“

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada mitmesuguseid Eestimaa paiku ja neid kujutanud kunstnikke, toetades sealjuures muu emakeelega õpilast eestikeelses õppes.

Tunnis rännatakse kunstiteoste abil läbi mitmesuguste linnade ja maakohtade, kus on elanud ja töötanud Eesti kunstnikud. Vaatleme üheskoos maastikumaali ja selle eripärasid, räägime ilmast ja meeleolust, mis valitseb teostel. Proovime ära tunda ajaloolisi paiku, mõtleme selle üle, kuidas on muutunud inimeste eluolu linnas ja maal. Ühise vaatluse ja arutelu kaudu täiendavad õpilased maastikumaaliga seonduvat sõnavara, mis hõlmab nii kunsti, looduse kui ka ilmastikuga seotud väljendeid. Ateljees valmib õlipastellidega maastikuvaade.

Tund toimub eesti keeles. LAK (lõimitud aine- ja keeleõppe) metoodikal põhinevad loomingulised ja kaasavad tegevused toetavad ühtaegu keeleõpet ja kunstialaste teadmiste omandamist ning innustavad õpilasi eesti keelt kasutama.

Märksõnad: Eesti linnad ja maakohad, Eesti kunstnikud, maastikumaal, vabaõhumaal, ilm, loodus, keeleõpe

Tunni läbimisel õpilane:

  • teab, mis on maastikumaal;
  • tutvub Eesti kunstiajalooga;
  • oskab nimetada Eestimaa paiku;
  • arendab rühmatööoskust;

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

Eeltöö sõnavaraga

  • Tunni broneerimisel saadetakse õpetajale muuseumitunnis kasutatava olulisema sõnavara loend. Soovitame selle enne tundi tulekut koos õpilastega üle vaadata.