fbpx

Otsing

K nagu kunst. D nagu disain. K= D = K 17.02.2016 – 31.12.2030

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

Kaarel Kurismaa (1939). Helisid tilkuv seadeldis. 1975. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

K nagu kunst. D nagu disain. K= D = K

Muuseumitunnis külastatakse Kumu püsinäitust „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“. Muuseumitunni eesmärk on uurida kunsti ja disaini ühisosa hilisnõukogudeaegses Eesti kunstis ning märgata teostes erinevaid materjale, esemelisust, keskkonda ja mängulisust.

Muuseumitunnis pööratakse teostes tähelepanu esemetele ja keskkondadele, mis on tegelikult meile tuttavad ka argielust. Vaadatakse, millisel põneval viisil on kunstnikud neid kujutanud ning milliseid erinevaid materjale oma teoste loomisel kasutanud. Saadakse teada ka nõukogudeaegsete korterite ja kodude kohta. Proovitakse leida vastuseid küsimustele, mis teeb multifilmist või reklaamplakatist kunstiteose, millal on kunst disain ja disain on kunst. Tunni lõpus simuleeritakse valguslaudadel CMYK-trükitehnoloogiat ning suundutakse ateljeesse, kus luuakse rühmatööna oma mänguline autoriplakat.

Märksõnad: Hilisnõukogudeaegne Eesti kunst, kunsti ja disaini kokkupuutepunktid, popkunst, assamblaaž, geomeetria, trükigraafika, autoriplakat, erinevad materjalid, esemelisus, ruum, mängulisus

Muuseumitunnis lõimuvad tehnoloogia, kunstiõpetuse ja ajaloo teemad.

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub valikuliselt Eesti hilisnõukogudeaegse kunstiga;
  • leiab kunstiteostest erinevaid materjale;
  • kirjeldab mänguliselt teost;
  • märkab kunsti ja disaini kokkupuutepunkte;
  • valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale ning tähtsustab töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutust;
  • loob rühmatööna materjalitrükis plakati.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevuste arendamist.

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.