Püsinäitusel

Sari „Lugusid kunstis”

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.  
Sarja tellijale soodustused. 

Henn Roode. Lilleturg. 1961. Eesti Kunstimuuseum
Henn Roode. Lilleturg. 1961. Eesti Kunstimuuseum
empty-image
Püsinäitusel

Sari „Lugusid kunstis”

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.  
Sarja tellijale soodustused. 

I kooliaste
Muuseumitund

9-osaline sari juhib lapsi lugude, teemade ja tähtsamate autorite kaudu sammhaaval Kumu hoone ja kunsti juurde ning õpetab märkama ja süvenema. 

„Lugusid kunstis“ sarja eesmärk on õppida kunsti vaatama, märkama lugusid ja tähendusi ning julgelt kunsti üle arutama. Sari arendab erinevate teemade ja teadmiste vaheliste seoste loomise oskust.  

Eesti kunsti püsiväljapaneku abil kujundab laps oma rahvuslikku identiteeti, märkab rohkem ümbritsevat maailma, arendab eakohast keele- ja kirjanduspädevust ning mõistab kuulatud lugude tähendusi. Lisaks arendab laps oma suulist eneseväljendust ja uurimisoskusi, praktiseerib ja loob seoseid erinevate ainete vahel. Tunnid on üles ehitatud aktiivõppemeetoditele ja alati on lisatud ka reflekteeriv loovtöö osa. 

Sarja osad:
1. Tere, Kumu!
2. Herakles ja Lorelei
3. Koit ja Hämarik
4. Kratt ja Kalevipoeg
5. Modernistid ja kubistid
6. Valgus ja värv
7. Pioneerid ja oktoobrilapsed
8. Sulab ja kustub
9. Üle piiride 

Sarja läbimisel õpilane: 

  • teab, mis asutus on Kumu, ja tunneb muuseumis kehtivaid hea käitumise tavasid  
  • kuulab kunstiteostega seotud lugusid ning märkab seoseid teoste ja lugude vahel 
  • tutvub kunstiteostega erinevatest ajastutest, uurib ja kirjeldab neid 
  • katsetab erinevate vahendite ja tehnikatega loovtöid 
  • töötab kaaslastega koostöises meeleolus

Ühe tunni kestus: 90 minutit
Vähemalt 5 sarjatunni tellimisel ühe korra hind osalejale 3.50 €.
Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 35 € grupp.

Muuseumidega kokkuleppel leitakse külastuseks sobivad ajad ja täpsustatakse üksikasjad.
Tunde saab tellida eesti ja vene keeles