fbpx

Otsing

Maailma avastamise kunst 23.04.2021 – 28.11.2021

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Hans Collaert II ja Theodor Galle Johannes Stradanuse järgi. Kirjastaja Philips Galle. Õlimaali leiutamine. leht 20-lehelisest sarjast „Nova Reperta“ (Moodsa aja uued leiutised). U 1590. Vasegravüür. The Phoebus Foundation, Antwerpen
Hans Collaert II ja Theodor Galle Johannes Stradanuse järgi. Kirjastaja Philips Galle. Õlimaali leiutamine. leht 20-lehelisest sarjast „Nova Reperta“ (Moodsa aja uued leiutised). U 1590. Vasegravüür. The Phoebus Foundation, Antwerpen
II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Maailma avastamise kunst

Näitus Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu viib meid avastusretkele ligikaudu 500 aasta tagusesse Flandriasse, mis asus praeguse Belgia põhjapoolses osas.
Näitusel Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu

Muuseumitunnis õpime kunsti kaudu tundma uusi avastusi ja teadmisi, mis sellel ajal Euroopas levisid ja vaatame, kuidas need muutsid nii inimeste eluolu kui ka uskumusi. Erinevatel teemadel ja tehnikates kunstiteoste ning vanade kaartide ja käsikirjade vaatlemise kaudu harjutame pildianalüüsi võtteid. Seejuures õpime, milline oli vanasti ühiskonna seisuslik jaotus, mõtleme, kuidas inimesed elasid ning mida sel ajal kõige tähtsamaks pidasid. Arutleme, mil määral erineb see tänapäevast. Loovtööna katsetame tänapäevasel viisil suurtähtede illumineerimist. Muuseumitund sobib II kooliastme ja 7. klassi õpilastele.

Märksõnad: Madalmaade kunst, Euroopa kultuuripärand, maal, skulptuur, graafika, tükipressi leiutamine, uue aja leiutised, hiliskeskaeg ja varauusaeg, seisuslik kord, kunstiliigid, kunstikabinet 

Tunni läbimisel õpilane:

  • Mõistab kunstiteoste olulisust ajaloo hoidmisel
  • Teab mõisteid olustikumaal, ajaloomaal, portree, vaikelu, religioosne kunst
  • Kirjeldab kunstiteoste abil 16. sajandi eluolu ja erinevust tänapäevast
  • Arutleb 16. sajandi uute avastuste ja leiutiste tähtsuse üle
  • Loob tänapäevase illumineeritud suurtähe

Soovitused eel- ja järeltegevusteks

„Kaasaja leiutised“

  • Millised on viimase kahekümne aasta olulisemad leiutised? Kuidas need kasulikud on ja milliseid muutusi on need inimeste ellu toonud? Arutage klassis sellel teemal ja leidke kolm olulisemat leiutist.

„ Minu kunstikabinet“

  • Kujutle, et sinu elu on nagu rännak, kust oled mälestuseks kaasa võtnud mitmeid huvitavaid asju. Otsi kodust oma lemmikasju, mis sulle rõõmu toovad või põnevad tunduvad ja mida tahaksid ka teistele näidata. Paiguta esemed korrapäraselt kas riiulisse või lauale ja tee sellest foto. Klassis saab iga üks jagada fotot oma kunstikabinetist ja leida üheskoos erinevate kunstikabinettide erinevusi ja sarnasusi.

„Illumineeritud suurtäht“

  • Enne trükipressi leiutamist kirjutati raamatuid käsitsi, need olid väga kallid ja rikkalike kaunistustega. Lisaks raamatu tekstile ja illustratsioonidele kaunistati joonistuste ja kullaga ka teksti sees olevaid suurtähti. Loovtööna joonistage kaunistustega suurtäht, lisades tähe kujule sõnaga seostuvaid joonistusi. Hiljem saab vaadata üksteise loovtöid ja tutvustada kaunistusi. Suurtähte võib kasutada ka omaloomingulise teksti kirjutamisel esitähena.

Loovtöö „Kirjatähtede illumineerimine“