fbpx

Otsing

Maalimise mõtted ja erinevad võtted 29.09.2023 – 25.02.2024

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Malle Leis (1940–2017). Punased hobused I–II. Detauil. 1972‒1974. Õli. Eesti Kunstimuuseum
II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Maalimise mõtted ja erinevad võtted

Muuseumitunni „Maalimise mõtted ja erinevad võtted“ eesmärk on tutvustada kolme erandliku Balti naiskunstniku – Malle Leisi, Maija Tabaka ja Marija Teresė Rožanskaitė – loomingut, mis valmis hilisnõukogude ajal, mil kunstimaailma reeglid ja piirid olid teistsugused kui tänapäeval. Muuseumitunnis uuritaksegi, milliste maalimise mõtete ja võtetega hakkasid kunstnikud vastu tollase kunstimaailma reeglitele.

Näitusesaalis tõlgendatakse mänguliselt kunstiteoseid ja uuritakse, kuidas kunstnikud väljendavad omi mõtteid erinevate tehnikate ja kompositsioonide kaudu. Võrreldakse teoste motiive, värvipaletti ja ülesehitust. Saadakse teada, kuidas kunstnikud nihestasid ja hägustasid näiliselt lihtsate motiivide ja žestide tähendusi. Tunnis tutvutakse assamblaaži ja installatsiooni mõistega. Arutatakse ka reeglite rikkumise ja piiridest üleastumise mõjude üle. Tunni üheks osaks on praktiline loovtöö, mille käigus luuakse erinevate maalivõtetega teos.

Märksõnad: naiskunsnikud, hilisnõukogude aeg, kunstimaailma reeglid, piiride ületamine, eristumine, tõlgendamine, motiivide tähendused, kompositsioon, maalitehnikad, assamblaaž, installatsioon

Muuseumitunnis lõimuvad kunsti- ja ajalooõpetuse teemad.

Tunni läbimisel õpilane:

  • laiendab oma teadmisi hilisnõukogude aja kohta;
  • tutvub valikuliselt kunstnike Malle Leisi, Maija Tabaka ja Marija Teresė Rožanskaitė loominguga;
  • tõlgendab ja võrdleb kunstiteoseid;
  • arutleb reeglite rikkumise ja piiridest üleastumise üle;
  • tutvub assamblaaži ja installatsiooni mõistega;
  • loob maalitehnikas teose.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevuste arendamist.