fbpx

Otsing

Maine ja maagiline Vana-Egiptus 10.10.2020 – 21.03.2021

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Gümnaasium
III kooliaste

Maine ja maagiline Vana-Egiptus

Näitusel „Egiptuse hiilgus“ avaneb õpilastel võimalus näha Vana-Egiptuse tuhandete aastate vanuseid arheoloogilisi leide, mis tutvustavad tollast igapäevaelu ja hauatagust maailma.

Muuseumitunnis tutvutakse ühe maailma suurima Vana-Egiptuse kollektsiooniga, mis on pärit Egiptuse Muuseumist Torinost. Arheoloogiliste leidude vaatlusel püstitatakse küsimusi, millele otsitakse koos tunnijuhiga vastuseid. Milline oli argielu Vana-Egiptuses? Mida söödi, kuidas riietuti, milline oli haridustee ja uskumused? Kuidas erines ühiskonna korraldus tänapäevast? Kuidas on paljud objektid jõudnud muuseumisse? Selgitatakse välja, kuidas kunsti kaanonid ja sümbolid toetasid ühiskondlikke ja religioosseid tõekspidamisi ning mõjutasid muistsete egiptlaste maailmapilti. Lisaks mõeldakse kriitiliselt selle üle, kust tulevad meie teadmised Vana-Egiptuse kultuurist ja millist mõju on see avaldanud läänemaailmale ajaloo jooksul.

Märksõnad: Vana-Egiptus, Niiluse org, polüteism, tarbekunst, kunsti kaanon, hieroglüüfid, hauatagune elu, egüptoloogia, kriitiline mõtlemine, ajalugu, arheoloogia

Tunni läbimisel õpilane:

  •  õpib muististe kaudu tundma Vana-Egiptuse kultuuri
  • tutvub Vana-Egiptuse religioossete ja ühiskondlike kaanonite ja nende mõjuga kunstile
  • uurib ja otsib tarbekunsti sümboolseid tähendusi
  • tutvub arheoloogiliste leidude ajalooga
  • mõtestab kriitiliselt Vana-Egiptuse mõju Lääne kultuuriruumile ja vastupidi
  • avaldab arvamust kunstiobjektide vaatlemisel ja oskab põhjendada oma seisukohta

Muuseumitund kestab 90 min
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Kumu kunstimuuseum kutsub 1.–9. klasse korraldama koolides Egiptuse-teemalisi näitusi ja osalema nendega konkursil „Muumiad, püramiidid, hieroglüüfid“.
Konkurss toimub 1. septembrist 6. detsembrini 2020.