fbpx

Otsing

Märkamise vägi 11.11.2022 – 07.05.2023

Kumu kunstimuuseum
Hind
5 €
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.
teamLab. Elutulv. 2020. Interaktiivne digitaalne installatsioon. © teamLab,, courtesy Pace Gallery
I kooliaste
II kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Märkamise vägi

Muuseumitund „Märkamise vägi” koosneb kogemuslikust näitusekülastusest ja osalejate ühisteose loomisest kunstiateljees.

Muuseumitunni eesmärk on digitaalkunsti kaudu pöörata tähelepanu olulistele loodusjõududele nagu vesi ja tuli ning tutvustada eluringi tähendust lillede näitel. Interaktiivsete teostega tutvudes õpitakse väärtustama omavahelist koostööd ning märgatakse maailmaharidusega seotud ideed, kus üksikisiku panus mõjutab teda ümbitsevat maailma.

Muuseumitund toimub Kumu suures saalis, mille rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne kunstikollektiiv teamLab on täitnud digitaalsete igavikuliste lainetega, mille keskel õide puhkevad lilled kordavad üha uuesti elu ringkäiku. Näitusel saavad osalejad läbi erinevate tegevuste suhestuda teamLabi loodud keskkonnaga, tekitada ühises ruumis nii üksi kui ka koos muutusi, märgates enda ümber kordusi, mis on nii kordumatud ning hoomatavad ainult hetkes – mitte kunagi järelvaadatavad!

Pärast kogemuslikku näitusekülastust suundutakse kunstiateljeesse, kus valmib kõigi väikeste osalejate ühisteos. Loovtöö on inspireeritud teamLabi mõttest „Kõik ookeanid on üksteisega ühendatud ja nii ka kõik lained maailmas“. Pärast näitusekülastust jagatakse üksteisega oma tähelepanekuid ning luuakse märkamiste põhjal seoseid ümbritseva maailmaga. Arutatakse, kuidas üksikisiku tegevus mõjutab teisi ja vastupidi? Kuidas igaüks saab muuta maailma?

Märksõnad: Interdistsiplinaarsus, digitehnoloogia, inimese suhe teda ümbritsevasse maailma, kunsti piiride kadumine, igavikulisus, elu ringkäik, koostöö, märkamine

Muuseumitunnis lõimuvad kunsti-, looduse- ja maailmahariduse teemad.

Tunni läbimisel õpilane:

  • saab rohkem teada digitaalkunsti kohta;
  • arutleb elu ringkäigu üle;
  • väärtustab igaühe tegevuse mõju suuremale tervikule;
  • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  • osaleb rühmatöös.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevuste arendamist.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.