fbpx

Otsing

Modernne kunstnik aegade kiuste 03.12.2021 – 27.03.2022

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
5 €
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.
Valve Janov. Autoportree. 1944. Akvarell, paber. Km 41,6x33,7
Gümnaasium
Muuseumitund

Modernne kunstnik aegade kiuste

Muuseumitunni eesmärk on Valve Janovi elu ja loomingu kaudu tutvuda kunstnike võimaluste, piiride ja vabadusega Nõukogude Liidu tingimustes.

Õpilased kuulevad tunnis 1960. aasta rühmituse tegevusest ja sinna kuulunud Tartu kunstnike sõpruskonnast (Lembit Saarts, Ülo Sooster, Kaja Kärner jt praeguseks tuntud kunstnikud) ning üldisemalt nõukogudeaegsest mitteametlikust kunstist. Tunnis uuritakse lähemalt Janovi loomingut, jälgitakse, milliseid vahendeid ja tehnikaid on autor võimalustest sõltuvalt kasutanud, vaadeldakse tema värvikasutust ja motiivivalikut ning püütakse leida paralleele ühiskonna normide ja tingimustega. Arutletakse, kas ja miks on vabadus kunstis oluline ning kuidas mõjutavad piirangud loomingut.
Õpilased analüüsivad paaris üht teost põhjalikumalt. Loovtööna valmib muuseumi õdusas õppeklassis Janovi teostest inspireeritud kollaaž.

Märksõnad: Valve Janov, varjatud kunst, mitteametlik kunst, Tartu kunstielu, loomevabadus, piirangud, abstraktsionism, avangard, kollaaž

Õpiväljundid:

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub Valve Janovi loominguga;
  • saab ülevaate 1960. aasta rühmituse tegevusest ja mitteametlikust kunstist Nõukogude Liidus;
  • arutleb kunstniku võimaluste, piiride ja vabaduse üle;
  • analüüsib paaris üht teost põhjalikumalt;
  • arendab paaristööoskust;
  • loob kollaaži.

Muuseumitund kestab 60 minutit.
Tundi saab tellida eesti keeles.