fbpx

Otsing

Muki ja Miisu kunstisaalis 26.09.2020 – 28.02.2021

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused.

Sally von Kügelgen. Sophie Menteri portree. Detail. 1907. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Muki ja Miisu kunstisaalis

Muuseumitund näitusel „Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis

Kunstiteostel olevaid lemmikloomi on huvitav vaadata ja uurida, sest kasse ja koeri on kujutatud mitmesugustes rollides.

Tunnis kohtutakse Muki ja Miisuga, kes avastavad koos lastega, kuidas aitavad kunstiteosed mõista inimeste suhtumist lemmikloomadesse. Pildikeele mõtestamise ning kaasavate tegevuste kaudu arendatakse keeleteadlikkust ja loovat mõtlemist, tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi ja loomasõbralikkust. Lapsed koos Muki ja Miisuga juhivad tunni kulgu, valides ise tegevuste järjekorra. Karvased sõbrad toetavad lapsi aruteludes ja paaristöös ning aitavad sisse elada loomade rollimängu. Loovtööna valmib igal lapsel Miisu või Muki.

Märksõnad: lemmikloomad, loomade käitumine, vanasõnad, väärtushinnangud, vaikelu, portree

Tunni läbimisel õpilane: 

  • vaatleb kunstiteoseid ning märkab kasside ja koerte iseloomulikke tunnuseid;
  • mõistab, et loomi on kunstis kujutatud eri eesmärkidel;
  • väärtustab loomasõbralikku suhtumist;
  • avaldab arvamust ja peab lugu teiste arvamusest;
  • toetab kaaslasi paaristöös ja tegevustes;
  • teeb loovtööna Muki või Miisu.

Tund sobib 5–7-aastastele lasteaialastele ja põhikooli I astme õpilastele.

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Et muuseumitund oleks veelgi meeldejäävam ja harivam kogemus, soovitame õppekäiguga seoses koolis või lasteaias läbiviimiseks mitmesuguseid eel- ja järeltegevusi.

Audiogiid „Misu ja Muki kunstisaalis“i

Eeltegevus

Arutlemiseks. Miks peetakse lemmikloomi? Kuidas mõjutavad lemmikloomad inimese elu?

Loovtööks. Joonista arutluse teemal õlipastellidega pilt jäljetehnikas

Video

Järeltegevus

Arutlemiseks. Mis meeldis muuseumitunnis või näitusel kõige rohkem? Mida uut õppisid? Kirjelda vähemalt kahte uut teadmist.

Loovtööks.

Rühmatöö: õpetaja annab rühmale ühe näitusel nähtud kunstiteose reproduktsiooni. Iga rühm mõtleb ühiselt välja, mis juhtus enne ja pärast pildil toimuvat. Soovijad etendavad teistele kogu tegevuse. Vaatajad püüavad ära arvata sündmuste sisu.