fbpx

Otsing

LAK-tund „Mustrimängud” Püsinäitusel

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Adamson-Eric. Album. 1960. aastad. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
II kooliaste
LAK-tund
Muuseumitund

LAK-tund „Mustrimängud”

Muuseumitunni „Mustrimängud“ eesmärk on toetada muu emakeelega õpilast eestikeelses õppes läbi Adamson-Ericu teoste ja kunstialase oskussõnavara.

Muuseumitund keskendub Adamson-Ericu loomingule, eriti tema tarbekunstiteostele. Uurime mitmekülgse kunstniku omapäraseid ja põnevaid mustreid ning kujundimänge. Otsime neilt loomi, linde ja teisi tegelasi, selgitades seejuures välja, millised kavanditel planeeritud joonistused on päriselt leidnud tee tema ehetele, vaipadele, mööblile, nõudele ja nahkehistöödele. Tunni lõpetab temaatiline loovtöö õppeklassis, milles õpilased loovad enda mustreid.

Tund toimub eesti keeles. LAK (lõimitud aine- ja keeleõppe) metoodikal põhinevad loomingulised ja kaasavad tegevused toetavad ühtaegu keeleõpet ja kunstialaste teadmiste omandamist ning innustavad õpilasi eesti keelt kasutama.

Tundi kohandatakse vastavalt osalejate keeletasemele, kuid vajalik on vähemalt lihtsa, aeglase kõne mõistmine ning oskus lihtsamate fraaside ja lausete abil küsimusi esitada ja neile vastata.

Soovi korral on kohandatud tundi võimalik tellida ka teistele vanuseastmetele ja täiskasvanute grupile.

Märksõnad: Adamson-Eric, muster, kavand, tarbekunst, mitmekülgsus, keeleõpe, kunstimõisted, oskussõnavara, LAK-õpe, aktiivõpe.

Muuseumitund lõimib kunstiõpetuse ja eesti keele õpiväljundeid.

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub kunstniku tarbekunstiloominguga
  • täiendab kunstialast oskussõnavara
  • praktiseerib kunstialast keelekasutust ja suulist eneseväljendust
  • analüüsib kunstniku tööprotsessi ning märkab seoseid kavandamise ja teostamise vahel
  • teostab temaatilise loovtöö

Eel- ja järeltegevused:

Enne tundi:

  • Soovitame eelnevalt pisut tutvuda Adamson-Ericu mitmekülgse loominguga. Kunstniku teoseid saab õpilastele näidata Eesti Kunstimuuseumi Digikogust.
  • Õpetaja võib soovi korral õpilastele eelteadmiste jagamiseks kuulata helifaili Adamson-Ericu elu ja loomingu kohta.
  • Tunni broneerimisel saadetakse õpetajale sõnavara ja põhimõisted, mida tunnis käsitleme. Palume neid enne muuseumisse tulekut õpilastele lühidalt tutvustada.

Pärast tundi:

  • Õpetajale saadetakse tunnis kasutatud kunstialase oskussõnavaraga kaardid ja soovitused nende kasutamiseks õppetöös.

Muuseumitunni kestus: 90 min
Tundi saab tellida eesti keeles.