fbpx

Otsing

Nagu kass ja koer 26.09.2020 – 28.02.2021

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused.

Johann Friedrich Seupel. Võitlus. 1786. RMK Sagadi metsamuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Nagu kass ja koer

Muuseumitund näitusel „Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis

Koerad ja kassid on inimeste kõrval olnud aastasadu ning kunstnikud on neid armastanud kujutada nii maalidel, graafikas, skulptuuris kui ka tarbekunstis. Teoseid uurides ja võrreldes ilmnevad loomade rollid ja tähendused. Tunnis käsitleme mitmesuguseid teemasid: lemmikloomade käitumine ja vajadused, jahipidamine, eri ühiskonnakihid ja elukeskkonnad, stereotüübid, kasside-koerte allegoorilised tähendused. Arutelu, rühmatööd ja mängud innustavad õpilasi püstitatud küsimustele iseseisvalt vastuseid otsima.

Märksõnad: inimese suhtumine loomadesse, kõnekäänud ja vanasõnad, sümbol, allegooria, satiir, seisused, vastutus, stereotüübid

Tunni läbimisel õpilane:

  • mõistab, et loomi on kunstis kujutatud eri eesmärkidel;
  • tunneb mõisteid „sümbol“, „allegooria“, „satiir“;
  • teab kasside ja koertega seotud kõnekäände ja vanasõnu;
  • oskab välja tuua seoseid ja paralleele kujutava kunsti teoste ja kirjanduslike tekstide vahel;
  • arutleb levinud stereotüüpide tekkepõhjuste ja paikapidavuse üle.

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Audiogiid „Miisu ja Muki kunstisaalis“

Eeltegevus

Loovtööks. Tähelepanuülesande tarvis kirjeldab õpetaja ühte allolevast galeriist valitud teost. Ta ei näita teost õpilastele, vaid palub neil selle paberile joonistada enda antud kirjelduse järgi. Teost tuleks kirjeldada aeglaselt, et õpilased jõuaksid selle sammhaaval üles joonistada. Kui kõigi õpilaste tööd on valmis, näitab õpetaja valitud pilti. Järgneb arutelu kirjelduse tõlgenduste üle.

Arutlemiseks. Õpetaja valib allolevast galeriist välja kolm teost, mida õpilastele näidata.

  1. Õpilased arutavad, millised pealkirjad võiksid teostel olla.
  2. Õpilased mõtlevad iga teose kohta vähemalt ühe küsimuse ja muuseumis otsitakse seejärel küsimustele üheskoos vastuseid.

Järeltegevus

Arutlemiseks. Vanemas kunstis on kassi sageli seostatud naiselike ning koera mehelike isikuomadustega. Mida sa arvad, miks? Kas leiad ka vastupidiseid näiteid?

Loovtööks. Lõika välja (nt ajalehest, ajakirjast) või prindi pilt lemmikloomast ning joonista selle kõrvale sinu arvates sobiv omanik. Soovi korral võrrelge tulemusi omavahel.