fbpx

Otsing

Nagu kass ja koer 26.09.2020 – 28.02.2021

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused.

Johann Friedrich Seupel. Võitlus. 1786. RMK Sagadi metsamuuseum
II kooliaste
Muuseumitund

Nagu kass ja koer

Koerad ja kassid on inimeste kõrval olnud aastasadu ning kunstnikud on neid armastanud kujutada nii maalidel, graafikas, skulptuuris kui ka tarbekunstis. Teoseid uurides ja võrreldes ilmnevad loomade rollid ja tähendused.

Tunnis käsitleme mitmesuguseid teemasid: lemmikloomade käitumine ja vajadused, eri ühiskonnakihid ja elukeskkonnad, jahipidamine, kasside-koerte allegoorilised tähendused. Arutelu, rühmatööd ja mängud innustavad õpilasi püstitatud küsimustele iseseisvalt vastuseid otsima. Tunni lõpetuseks loovad õpilased kõnekäändude ja vanasõnade ainetel allegoorilisi kollaaže.

Märksõnad: lemmikloomad, loomade käitumine, kõnekäänud ja vanasõnad, sümbol, allegooria, elukeskkonnad, seisused, vaikelu, portree

Tunni läbimisel õpilane:

  • mõistab, et loomi on kunstis kujutatud eri eesmärkidel;
  • oskab kirjeldada lemmikloomade käitumist ja teab nende vajadusi;
  • tunneb mõisteid „sümbol“ ja „allegooria“;
  • teab kasside ja koertega seotud kõnekäände ja vanasõnu ning oskab neid seletada;
  • loob kõnekäänu või vanasõna ainetel allegoorilise kollaaži.

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Et muuseumitund oleks veelgi meeldejäävam ja harivam kogemus, soovitame õppekäiguga seoses koolis läbiviimiseks mitmesuguseid eel- ja järeltegevusi.

Audiogiid „Miisu ja Muki kunstisaalis“

Eeltegevus

Arutlemiseks. Miks peetakse lemmikloomi? Milline vastutus kaasneb lemmikloomaga? Kuidas mõjutavad lemmikloomad inimese elu?
Loovtööks. Joonista arutluse teemal õlipastellidega pilt jäljetehnikas.

Video

Järeltegevus

Arutlemiseks. Mis meeldis muuseumitunnis või näitusel kõige rohkem? Mida uut õppisid? Kirjelda vähemalt kahte uut teadmist.

Loovtööks. Rühmatöö: õpetaja annab rühmale ühe näitusel nähtud kunstiteose reproduktsiooni. Iga rühm mõtleb ühiselt välja, mis juhtus enne ja pärast pildil toimuvat. Soovijad etendavad teistele kogu tegevuse. Vaatajad püüavad ära arvata sündmuste sisu.