fbpx

Otsing

Kumu konverents: Naiskunstnikud Balti- ja Põhjamaade muuseumides 05.03.2020 – 06.03.2020

Kumu kunstimuuseum
Teemaüritus

Kumu konverents: Naiskunstnikud Balti- ja Põhjamaade muuseumides

Asukoht: Kumu auditoorium

Selleaastane Kumu konverents „Naiskunstnikud Balti- ja Põhjamaade muuseumides“ kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (06.12.2019–26.04.2020, kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas) ning keskendub naiskunstnikele Balti- ja Põhjamaade muuseumide kollektsioonides, püsiekspositsioonides ning näitustel.

Videode esitlusloend

Alates 1970. aastatest on kogu maailmas üha rohkem tähelepanu pööratud naiskunstnike rollile ja nähtavusele nii kunstiajaloos kui ka kaasaegse kunsti väljal. Erinevatel ajaloolistel ja kunstimaailma dünaamikat kujundanud põhjustel on naiskunstnike looming võrreldes meestega sageli tagaplaanile jäänud või on seda peetud kõrvaliseks. Praeguseks on algatatud terve hulk naiskunstnike loomingut käsitlevaid uurimisprojekte, korraldatud näitusi ja konverentse ning avaldatud akadeemilisi publikatsioone ja katalooge, kuid muutused toimuvad kunstimaailma institutsionaalsetes struktuurides erineval moel ja erineva kiirusega.

Kumu konverentsi eesmärk on keskenduda Balti- ja Põhjamaade kunstimuuseumidele ning vaadelda võrdlevalt naiskunstnike osakaalu nende kollektsioonides, analüüsida kogude täiendamise strateegiaid ja püsiekspositsioonide muutunud struktuure ning tutvustada neis muuseumides korraldatud näitusi ning läbi viidud uurimisprojekte.

Ootame konverentsile ettekandeid, mis keskenduksid esmajoones (kuid mitte ainult) järgmistele küsimustele:

  • milline on naiskunstnike osakaal muuseumikogudes ning kuidas peetakse naiskunstnikke silmas kogude täiendamisel?
  • kuidas leiab ja käsitleb muuseum „kadunud“ naiskunstnikke?
  • kas ja kuidas on muutunud muuseumide püsiekspositsioonide struktuur seoses naiskunstnike lisandumisega?
  • millised uurimis- ja näituseprojektid on mõjutanud muuseumikogude ja -ekspositsioonide sisemisi hierarhiaid?
  • kas, milleks ja kuidas teha ainult naiskunstnikele keskenduvaid näitusi?
  • kuidas kujundab muuseum naiskunstnike positsiooni kunstiajaloos ja kaasaegse kunsti väljal?
Kava (PDF) Sündmuse voldik(PDF)

Konverentsi kolleegium: Anu Allas (Kumu kunstimuuseum), Tiina Abel (Eesti Kunstiakadeemia), Ulla Angkjær Jørgensen (Network for Gender and Diversity in Nordic Art Museums), Bart Pushaw (Kopenhaageni Ülikool), Kadi Polli (Kumu kunstimuuseum).

Konverents toimub inglise keeles.
Koostöös Põhjamaade võrgustikuga Gender and Diversity in Art Museums.

Lisainfo:

Anu Allas

programmijuht-kuraator