fbpx

Otsing

Näituse „Õngitsejad. Silvia Jõgever ja Kadi Estland“ finissage 07.03.2020 | 16.00

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Näitusetuur

Näituse „Õngitsejad. Silvia Jõgever ja Kadi Estland“ finissage

Laupäeval, 7. märtsil kell 16.00 toimub näituse „Õngitsejad. Silvia Jõgever ja Kadi Estland“ finissage, mille raames viib näituse kuraator Eda Tuulberg läbi näituse tutvustuse.

Projektiruumi seekordne näitus keskendub Tartu kunstiõpetaja ja kunstniku Silvia Jõgeveri (1924‒2005) 1960.‒1970. aastate loomingule. Jõgeveri esmapilgul unenäolistena mõjuvate, samas trotsliku ja melanhoolse atmosfääriga töödes on keskne elu metafoorina toimiv lavamotiiv.

Tema loomingu puhul on seni jäänud tähelepanuta, et kunstniku pildiruumides on kandev roll enamasti naistegelastel. Kujutatud naised on kunstniku antud rollides tihti aga ilma näota. Nad näivad justkui jõuetud ja passiivsed olukorras, kuhu nad on paigutatud. Mitmed Jõgeveri mängulised teosed väljendavad jällegi usku naisesse, tuues esile naise potentsiaali aktiivselt tegutseda.

Kaks erinevat konteksti – nõukogude perioodi ja nüüdisaja – sildab näitusel Kadi Estlandi (1973) looming. Estlandi poliitiliselt laetud, absurdimaigulised kujundid ja teosed, kus ta kaaperdab ning defineerib ümber ajalooliste tikandite pigem hillitsetud ja traditsioonilised pildimaailmad, mõjuvad omamoodi teraapiliselt. Seda eriti tänasel päeval, mil agressiivselt konservatiivne maailmavaade on üha jõulisemalt avalikku ja isiklikku ruumi trügimas.

Silvia Jõgeveri ja Kadi Estlandi teoste ühiskondlik taust on küll erinev, kuid just probleemistik, mida teosed puudutavad, loob kõnekad dialoogid. Mõlema autori tööd viitavad naist ja tema elu ümbritsevale ja kujundavale, aga ka naise elu ja valikuid tingivale keskkonnale. Näitusele koondatud kohati absurdsed, kuid empaatilised, mitmel juhul ka autoportreelised teosed osutavad problemaatilistele suhetele indiviidi ja ühiskonna vahel. Kunstnike õngitsustöö tulemusel saavad need komplekssed seosed ja probleemid ühiskondlikus plaanis enam nähtavaks.

Kuraator: Eda Tuulberg