fbpx

Otsing

Põgenemine mugavustsoonist 12.11.2021 – 09.10.2022

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
7 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Herkki-Erich Merila (1964), Arbo Tammiksaar (1971). Welcome to Estonia. Detail. 2002. Foto. Tartu Kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Põgenemine mugavustsoonist

Mänguline muuseumikülastus, mis tutvustab näitust ja avab läbi kunstiteoste ka mitmed maailmahariduse teemad.

„Põgenemine mugavusstsoonist” on põnev mäng Kumu kunstimuuseumi näitusel „Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis”, milles osalejad saavad läbi nullindate kunstiteoste avastada maailmahariduse teemasid nagu globaliseerumine, majandus, tarbimine, võrdõiguslikkus, kodanikuühiskond. Kasutades tööriistadena koostööoskusi, loovust ning loogilist mõtlemist, tuleb näitusel vihjete abil lahendada erinevaid ülesandeid, mis viivad kõik selleni, et püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Legendi järgi on aasta 3022 ning planeedil Maa valitseb kaos. Algselt ühiselt planeet Maa jätkusuutlikku kestvuse eest seisnud inimrühmad on kaotanud ühise sihi. Planeedi hävimise peatamiseks on vaja leida esmased eesmärgid, mille poole taas ühiselt püüelda. Nende leidmiseks tuleb lähtuda eelmisel sajandil ÜRO tippkohtumisel vastu võetud ülemaailmsetest kestliku arengu eesmärkidest* ning kunstiteostes peituvatest sõnumitest. Kasutades tööriistadena koostööoskusi, loovust ning loogilist mõtlemist, tuleb näitusel vihjete abil lahendada erinevaid ülesandeid, mis aitavad mugavustsoonist põgeneda ja koostegutsemise abil maailma päästa.

Põgenemismängule näitusesaalis järgneb muuseumitöötaja poolt juhitud ühine arutelu.

*Uuri rohkem kestliku arengu eesmärkide kohta Arengukoostöö Ümarlaua kodulehelt

Eel- ja järeltegevusena soovitame kasutada MTÜ Mondo maailmahariduse lehelt leitavaid kestliku arengu eesmärkidega tegelevaid tunnikavasid.

Märksõnad: Kaasaegne kunst, nullindad Eesti kunstis, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, maailmaharidus, meeskonnatöö.

Programmis lõimuvad ühiskonna-, kunstiõpetuse ja ajaloo teemad.

Õpilane:

  • viib kokku kunstiteoste teemad ÜRO kestliku arengu eesmärkidega;
  • arutleb kunstiteostes leiduvate maailmahariduse teemade üle;
  • mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt;
  • töötab kaaslastega ühise eesmärgi nimel;

Programm toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevuste arendamist.

Programm kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.