fbpx

Otsing

Rännakud ajas ja ruumis 09.03.2024 – 08.09.2024

Niguliste muuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused. Vähem kui 10-liikmelise grupi puhul kehtib miinimumhind 60 eurot.

Michel Sittow. Apostel Jaakobus Vanem. Detail. Kannatusaltar.1520ndad aastad
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Rännakud ajas ja ruumis

Muuseumitunni „Rännakud ajas ja ruumis“ eesmärk on tutvustada keskaegse Euroopa palverännu traditsiooni seostades seda Niguliste muuseumi haruldaste kunstiteoste ja hoone ehituslooga.

Keskaegse portaali läbimisel algab teekond, mille käigus tutvustatakse endise kirikuhoone ehituslugu ja seal leiduvaid haruldasi kunstiteoseid. Palverännule sarnaselt läbitakse mitmeid peatuspunkte, kus täidetakse ränduri päevikut ja arutletakse rännaku fenomeni üle nii keskajal kui ka tänapäeval.

Proovitakse, kuidas istub kätte palveränduri kepp ja mis lõhnu rännakul tunda võib. Ronitakse trepikäikudes ja avastatakse peidetud salasoppe. Teekond lõppeb näitusekülastusega torni III korrusel, kus antakse üle ka rännaku läbimise tunnistus.

Liikumisraskustega õpilased võivad kasutada lifti, teised peaksid üles minema trepist, et kogeda palverännuga kaasnevat füüsilist pingutust.

Muuseumitunnis lõimitakse kunstiõpetuse ja ajaloo õpiväljundeid.

Tunni läbimisel õpilane:

  • tunneb kõige haruldasemaid kunstiteoseid Niguliste muuseumis
  • oskab kirjeldada keskaegse kiriku põhilisi arhitektuurilisi tunnusjooni ja kiriku rolli ühiskonnas
  • tunneb tähtsamaid pühakuid sh. palverännuga seotuid
  • oskab arutleda keskaegse palverännu teemadel ja luua seoseid tänapäevaga