Püsinäitusel

Sari „Täpi seiklused Kumus”

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.  
Sarja tellijale soodustused. 

empty-image
Püsinäitusel

Sari „Täpi seiklused Kumus”

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.  
Sarja tellijale soodustused. 

Lasteaed
Muuseumitund

9-osalises muuseumitundide sarjas tutvutakse eakohaste teemade ja meetodite abil samm-sammult Kumu ja seal leiduva kunstiga. 

„Täpi“ sarja eesmärk on õppida kunsti vaatama ja julgelt selle üle arutama.

Sari Kumu püsi- ja vahetuvatel näitustel arendab erinevate teemade ja teadmiste vaheliste seoste loomise oskust ja pakub head võimalust lasteaias käsitletud teemade kordamiseks, uues keskkonnas kasutamiseks ja kinnistamiseks, aga ka uue teema põgusaks ülevaateks.

Roheline laserkiir Täpi on väikeste laste muuseumisõber Kumus. Koos võetakse ette põnevaid rännakuid muuseumi kõigil korrustel nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Eri teemade kaudu uuritakse ja kirjeldatakse nii aastasadu vanu teoseid kui ka kaasaegset kunsti. Teemasse sisselamiseks kasutatakse mängu, lihtsat lavastust ja jutu lugemist, julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi ning ergutatakse tema jutustamis- ja algatusvõimet. Iga tund lõpeb loovtööga, mis aitab tunnis õpitut kinnistada ja annab võimaluse teemat omanäoliselt tõlgendada. Muuseumitundide teemavalikul on lähtutud lasteaia õppekavast ja õpetajate soovitustest. Täpi muuseumitunde on võimalik tellida nii sarjana (9 osa) kui ka üksiktunnina. tunnina.

Sarja osad: 

1. Täpi tutvub Kumu ja lastega (september)
2. Täpi otsib sügisevärve (oktoober)
3. Täpi räägib isadest ja vanaisadest (november)
4. Täpi teeb pidusööki ja otsib pühade tähendust (detsember)
5. Täpi seikleb mööda maailma (jaanuar)
6. Täpi seikleb mööda Eestit (veebruar)
7. Täpi teeb teatrit (märts)
8. Täpi otsib kevadet (aprill)
9. Täpi harrastab sporti, sest terves Täpis terve vaim! (mai)

Sarja läbimisel õpilane:  

  • teab, mis asutus on Kumu, ja mida siin vaadata saab
  • tunneb muuseumis kehtivaid hea käitumise tavasid
  • tutvub kunstiteostega erinevatest ajastutest, uurib ja kirjeldab neid
  • katsetab erinevate vahendite ja tehnikatega loovtöid
  • töötab kaaslastega koostöises meeleolus

Tunni kestus: koolieelsed rühmad 90 minutit, nooremad rühmad 60 minutit.

Alates 10-liikmelisest grupist, hind osaleja kohta 4,50 €
Grupile suurusega kuni 9 inimest on hind 45 € grupp

Muuseumidega kokkuleppel leitakse külastuseks sobivad ajad ja täpsustatakse üksikasjad.
Tunde saab tellida eesti ja vene keeles.