fbpx

Otsing

Seminar „Üle mere – yli meren“ 14.10.2022 | 10.30

Soome Kirjanduse Selts
Bollnäsi Püha hõimkonna altariretaabel. Detail. Michel Sittowi Tallinna töökoda. 1510–1520. Bollnäsi kirik
Loeng või vestlus

Seminar „Üle mere – yli meren“

Soome Kirjanduse Selts
Hallituskatu 1, Helsingi

Seminar „Üle mere – yli mere. Eesti ja Soome kunstisidemete loomine pikal keskajal“ vaatleb Soome lahe kahte kallast ühendava kunstisilla loomist ning arengut kesk- ja varauusajal. See toimub Eesti Kunstimuuseumi uurimis- ja näituseprojekti „Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes“ ning Helsingi Ülikooli uurimisprojekti „Iconoclash/Kuvakalske. Fragmentaarisuus ja kuvakalskeen jäljet keskiajan ja uuden ajan alun esineissä“ koostöös. Seminar toob esimest korda kokku Eesti ja Soome kunstiteadlased ja ajaloolased, kes vaatlevad kunsti- ja kultuurisuhete loomist ja arengut ning nende taga seisnud inimesi ja võrgustikke.

PDF voldik

Eesti ja Soome kultuurisilla aluseks on maaline ja keeleline lähedus ning tihe suhtlus, mille juured on sügaval, kandudes keskaega. Tallinna tähendust kesk- ja varauusaegses Soome kunstis ja arhitektuuris tunnistavad säilinud hooned, skulptuurid, altariretaablid ja arhiiviallikad. Perekondlike sidemete kaudu oli Soomega seotud Tallinnas sündinud ja 16. sajandi alguses oma kodulinnas kunstnikuna tegutsenud Michel Sittow, kellelt telliti teoseid ka lahe põhjakaldale. Praeguseni on Soome kirikutes Tallinnas varauusajal tegutsenud meistrite Arent Passeri ja Tobias Heintze töökodade teosed. Eesti meistrite kohalolu Soomes tunnistavad Põhja-Eesti paekivist ehistusdetailid ja monumentaalsed hauamonumendid.

Seminar vaatleb mitmesuguseid küsimusi.

  • Milline võis olla Tallinna kui kunstikeskuse tähendus keskaegses Soomes ja laiemalt Läänemere piirkonnas?
  • Kuidas jätkusid sel ajal loodud kontaktid 16.–17. sajandil?
  • Kui suur osa Soome kirikute kunstist võib olla loodud Tallinnas või vahendatud hansalinna kaudu?
  • Kas ja mida räägivad need säilinud objektid Eesti kirikuid kunagi kaunistanud, ent nüüdseks hävinud kunstiteostest?
  • Kuidas uurida neid küsimusi ja hüpoteese, kui enamiku vanemat kunsti on loonud anonüümsed meistrid?

Seminar on inglise keeles.

PDF Seminari kava

Organiseerijad: Dr Merike Kurisoo (Eesti Kunstimuuseum) ja dots dr Elina Räsänen (Helsingi Ülikool)

Korraldusgrupp: Merike Kurisoo, Saila Leskinen, Elina Räsänen

Seminari korraldavad koostöös projektid „Iconoclash/Kuvakalske. Fragmentaarisuus ja kuvakalskeen jäljet keskiajan ja uuden ajan alun esineissä“ (Helsinki Ülikool) ja „Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes“(Eesti Kunstimuuseum).

Toetajad:
Nordisk Kulturfond
Soome Kirjanduse Selts
Koneen Säätiö

Lisainfo:

Merike Kurisoo, PhD

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu juhataja